Bültene Katıl!

Dr. İlker Günyeli'den en yeni haberler ve duyurular için e-bültene abone olun!

Haberler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ-UPDATE 10/08/2020

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

1. Adı Soyadı: İlker GÜNYELİ

2. Doğum Tarihi: 03 Temmuz 1973

3. ÜnvanıProf. Dr. (Atanma tarihi:30-07-2020)

4. Öğrenim Durumu: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Okul Yedincisi)

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
LİSANS-Y.LİSANS  TIP FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1991-1997
DOKTORA/S.YETERLİK/ TIPTA UZMANLIK KADIN DOĞUM ASİSTANI ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1998-2002

 

5. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışmanı:

 

“İNFERTİL VE FERTİL ÇİFTLERDE C. TRACHOMATIS, M. HOMINIS VE U.UREALYTICUM AJANLARININ PREVALANSLARI VE SPERM PARAMETRELERİNE ETKİLERİ”

DANIŞMAN: DOÇ. DR. MUAMMER DOĞAN (ZTB DOĞUMEVİ)

6. Görevler& İdari görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
TIP FAK ÖĞR. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1991-1997
ASİSTAN DR ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1998-2002
UZMAN DR MAMAK 13 NOLU AÇS-AP MERKEZİ-ANKARA 2003-2005
UZMAN DR ASKERLİK: GATA KADIN DOĞUM KLİNİĞİ 2003-2004
UZMAN DR POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ KADIN DOĞUM KLİNİĞİ 2005-2008
Yrd.Doç. Dr GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİL. FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 2008-2010
Yrd.Doç. Dr GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MEDİKOSOSYAL MERKEZİ SORUMLUSU 2008-2010
Yrd.Doç. Dr GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜR V. 03-03-2009
Yrd.Doç. Dr G.Ü BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(BAP) KOMİSYON ÜYESİ 2009-2010
Yrd.Doç. Dr GİRESUN ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ÜYESİ 2009-2010
Yrd.Doç. Dr GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2009-2010
Yrd.Doç. Dr G.Ü SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİM V. 2009-2010
Yrd.Doç. Dr G.Ü ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME(ÖYP) KOMİTESİ ÜYESİ 2009-2010
Yrd.Doç. Dr. SDÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D. ÖĞRETİM ÜYESİ 2010-2014
Doç. Dr. SDÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D. ÖĞRETİM ÜYESİ 30.03.2015
Doç.Dr. SDÜ DÖNEM 6 KOORDİNATÖR YARDIMCILIĞI 30-06-2016-16-03-201717-03-2017-28-03-2018
Doç. Dr. SDÜ EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULU ÜYELİĞİ 09-11-2017-09-11-2019
Prof. Dr. SDÜ TIP FAKÜLTESİ 30-07-2020

7. Projelerde Yaptığı Görevler:

7.1-Ülkemizdeki Kadın Popülasyonunda Menstrüel Siklus Özelliklerinin Araştırılması ve Dismenore Sıklığının Belirlenmesi” konulu projede Süleyman Demirel Üniversitesi proje kolu yürütücülüğü.

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Engin ORAL

Başlangıç tarihi: 01.04.2011

Bitiş Tarihi: 01.02.2012

Bilimsel Kurul: Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU, Prof. Dr. Erkut ATTAR, Prof. Dr. Bülent BERKER

7.2. “SDÜ Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’a Sevk edilen ya da Kliniğimizde tanı alan Tüm Konjenital Anomalilerin her yönüyle Prospektif olarak incelenmesi” isimli projede koordinatör.

Proje Koordinatörü: Doç. Dr. İlker GÜNYELİ

Yardımcı araştırmacı: Prof. Dr. Mekin SEZİK

Sdü Klinik araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı Karar tarihi:17/04/2012

Karar No: 37

7.3. “TÜBİTAK 4004 PROJESİNDE EĞİTMEN”. 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında SDÜ Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen SOLUNUM OKULU (Sigara ve KOAH) adlı Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesine Eğitmen olarak katılmıştır. Proje Adı: Solunum Okulu; Tübitak proje no: 118B470

Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Mustafa SAYGIN

Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELİKKOL; Doç. Dr. Önder ÖZTÜRK

 

8. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

8.1. . Proje ID: 2871

Proje Kodu: 3031-TU-11 proje kodu ile desteklenmiştir.

 TEZ ÖĞRENCİSİ: Dr. Ceyhan Hoda YILDIRIM

TEZ KONUSU: Jinekolojik ve Gebe Populasyonunda Videokolposkopi ve Sitoloji İle Serviks Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Proje Türü: Tıpta uzmanlık tezi

Tez merkezi Tez kayıt No: 329145

Proje grubu: Tıp Sağlık

Projenin Başlama Tarihi: 09.12.2011

Projenin Kapanma Tarihi: 09.12.2012

ASİSTAN GİRİŞ YILI: 2008                     MEZUNİYET YILI: 2013

TEZ BİTİMİ: 27-12-2012

8.2. Proje ID: TTU-2019-6728 proje kodu ile desteklenmiştir.

TEZ ÖĞRENCİSİ: Dr. Ezgi ER

Proje başlığı: “Elektriksel Alanın (50 Hz) Dişi Ürogenital Sistemi Üzerine Etkisi Ve Astaksantinin Rolünün Araştırılması”

Proje Türü: Tıpta uzmanlık tezi

Tez merkezi Tez kayıt No: 596423

Proje grubu: Tıp Sağlık

Projenin Başlama Tarihi: 31.07.2018

Projenin Kapanma Tarihi: 26.11.2019

Proje sonuç Değerlendirme raporu: 26.11.2019 tarihli kararda TTU-2018-6728 nolu pprojenin sonuç raporu kabul edilerek proje çalışması kapatılmıştır.

 

8.3. Proje ID: TTU-2019-6912 proje kodu ile desteklenmiştir.

TEZ ÖĞRENCİSİ: Dr. Özden DOĞUER

Proje başlığı: “Deneysel Menopoz Modelinde Menaquinone-7 Magnezyum Ve

Çinkonun Osteoporoza Etkilerinin Araştırılması”

Proje Türü: Tıpta uzmanlık tezi

Proje grubu: Tıp Sağlık

Projenin Başlama Tarihi: 03.01.2019

Projenin Kapanma Tarihi: 24.02.2020

Proje sonuç Değerlendirme raporu: 24.02.2020 tarihli kararda TTU-2019-6912 nolu pprojenin sonuç raporu kabul edilerek proje çalışması kapatılmıştır.

9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

“TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ” (ISPARTA TABİP ODASI)-1998

“TÜRKİYE JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ DERNEĞİ (TJOD)”-1999

“JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ DERNEĞİ” (JED)-2011

“ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE DERNEĞİ” (TSRM)-2013

“TÜRKİYE JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ DERNEĞİ-TJOD ISPARTA ŞUBESİ (TJOD ISPARTA KURUCU GENEL SEKRETERİ-2010-2012)

“TÜRKİYE MENOPOZ VE OSTEOPOROZ DERNEĞİ”-2009

“TÜRK ÜROJİNEKOLOJİ VE PELVİK REKONSTRÜKTİF CERRAHİ DERNEĞİ” (2020 ŞUBAT)

“TÜRK PERİNATOLOJİ DERNEĞİ”

10. Kişisel Bilgiler:   

 

Doğum yeri –yılı:  03 / 07 / 1973 -ANKARA

Medeni durum: EVLİ VE 2 ÇOCUKLU

Nüfusa Kayıtlı olunan yer: Muğla- Merkez

İş:  0-246-211 92 33 ve 211 91 83

e-mail:   ilkergunyeli@sdu.edu.tr,

Kişisel Web sayfası:    www.ilkergunyeli.com

 

11. Yabancı Dil:

İngilizce – Intermediate

ÜDS: 73.750  (EKİM-2008)

 

      Bilgisayar: İyi düzeyde Word, Excel, Power Point

 

12. Eserler:

A. “ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:                  -SCI (Science Citation Index) ve SCI-E, tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma,  vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler.

A1. Oguz S, Aytan H, Tapisiz OL, Gunyeli I, Erdem S, Tuncay G, Mollamahmutoglu L. Is leptin associated with serum lipid profile or any other parameters of blood biochemistry in post-menopausal women with osteoporosis? J Int Med Res.(ISSN:0300-0605:C GRUBU-SCI; DOI: 10.1177/147323000403200403) 2004;32(4):359-66.
A2. Arslan S, Aytan H, Gunyeli İ, Koc O, Tuncay G, Tapisiz OL. Office hysteroscopic evaluation of endometrium: can we hit the target?  Arch Gynecol Obstet (ISSN: 0932-0067;C GRUBU-SCI-E; DOI 10.1007/s00404-004-0659-1). 2005;271(3):200-2.
A3. Guven MA, Gunyeli İ, Dogan M, Ciragil P, Bakaris S, Gul M. The demographic and behavioral profile of women with cervicitis infected with chlamydia trachomatis, Mycoplasma Hominis and Ureaplasma urealyticum and tha comparision of two medical regimens. Arch Gynecol Obstet (ISSN: 0932-0067;C GRUBU-SCI-E; DOI: 10.1007/s00404-005-0734-2). 2005; 272(3):197-200.
A4. Ceylaner S, Ceylaner G, Gunyeli İ, Ekici E, Tuğ M, Taner D, Ekerbicer H, Mollamahmutoglu L, Danışman N. Postmortem evaluation of 220 prenatally diagnosed fetuses with neural tube defects: detection of associated anomalies in a Turkish population. Prenatal Diagnosis.(ISSN: 0197-3851; B GRUBU-SCI; DOI: 10.1002/pd.1378 ) 2006;26(2):147-53.
A5. Ceylaner G, Ceylaner S, Gunyeli I, Ekici E, Celasun B, Danışman N. Evaluation of 2407 fetuses in a Turkish population. Prenat Diagn. (ISSN: 0197-3851; B GRUBU-SCI; DOI: 10.1002/pd.1762)  2007;27(9):800-7.
A6.Oguz S, Tapisiz OL, Aytan H, Gunyeli I, Erdem S, Tuncay G, Bilge U, Mollamahmutoglu L. Is leptin a significant predictor of bone mineral density in postmenopausal Turkish women? Rheumatol Int. (ISSN: 0172-8172:C GRUBU-SCI, . Doi: 10.1007/s00296-008-0711-8;  Published online: 26 September 2008) 2009; 29 (4): 393-6.
A7. Gunyeli İ, Zergeroğlu S, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. Diagnostic significance of hCG and hPL via immunohistochemistry of placental tissues in pregnancies diagnosed with IUGR and IUD. Journal of Obstetrics and Gynaecology. (ISSN:0144-3615:C GRUBU-SCI-E; DOI:10.1080/01443610902993376.) 2009; 29(6):521-5.
A8. Gunyeli İ, Abike F, Dünder I, Aslan C, Tapısız OL, Temizkan O, Payaslı A, Erdemoğlu E. Chlamydia, Mycoplasma and Ureaplasma infections in infertile couples and effects of these infections on fertility. Arch Gynecol Obstet. (ISSN: 0932-0067;C GRUBU-SCI-E; DOI: 10.1007/s00404-010-1726-4) 2011 Feb;283(2):379-85.
A9. Erdemoglu E, Seçkin B, Gunyeli I, Güney M, Seçkin M, Mungan T. Reduction of postoperative adhesions by trimetazidine: an experimental study in a rat model. Arch Gynecol Obstet. (ISSN: 0932-0067;C GRUBU-SCI-E; DOI: 10.1007/s00404-011-2072-x) 2012 Mar;285(3):757-61.
A10. Gunyeli IAbike FBingöl BOrnek T. Contraceptive counseling in Turkey after induced abortion. Int J Gynaecol Obstet. (ISSN:0020-7292; B GRUBU-SCI, doi: 10.1016/j.ijgo.2012.05.042.) 2012 Nov;119(2):174-7.
A11. Ozgönen H, Erdemoglu E, Gunyeli I, Güney M, Mungan T. Comparison of the effects of laparoscopic bipolar electrocoagulation and intracorporeal suture application to ovarian reserve in benign ovarian cysts. Arch Gynecol Obstet. (ISSN: 0932-0067; C GRUBU-SCI-E, doi: 10.1007/s00404-012-2638-2.) 2013;287(4):729-32.
A12. Günyeli I, Erdemoğlu E, Ceylaner S, Zergeroğlu S, Mungan T. Histopathological analysis of the placental lesions in pregnancies complicated with IUGR and stillbirths in comparison with noncomplicated pregnancies. J Turkish-German Gynecol Assoc 2011; 12(2): 75-9.(doi: 10.5152/jtgga.2011.19  : ISSN:1309-0399 )
A13. Bilen E, Tola EN, Oral B, Doguc DK, Gunyeli I, Kose SA, Ilhan I. Do follicular fluid gelatinase levels affect fertilization rates and oocyte quality? Arch Gynecol Obstet. (ISSN: 0932-0067; C GRUBU-SCI-E, doi:10.1007/s00404-014-3370-x) 2014 Dec;290(6):1265-71.
A14. Gunyeli I, Kose SA, Ozkaya O, Kose AG, Karabulut A, N. Kapucuoglu. Granulocytic Sarcoma of the cervix: Is hysterectomy necessary? Journal of Obstetrics and Gynaecology (ISSN 0144-3615 print/ISSN 1364-6893 online; C GRUBU; SCI-E; doi: 10.3109/01443615.2014.940296). J Obstet Gynaecol. 2015 Apr;35(3):315-6.
A15. Gunyeli I, Sezik M, SA Kose, Sozen I, Sezik HT. Caecal rupture associated with Ogilvie syndrome following caesarean hysterectomy due to morbidly adherent placenta. Journal of Obstetrics and Gynaecology (ISSN 0144-3615 print/ISSN 1364-6893 online; C GRUBU; SCI-E; doi: 10.3109/01443615.2014.948410). J Obstet Gynaecol. 2015 Apr;35(3):304-5.
A16. Gunyeli I, Bozkurt KK, Yalçın Y, Tatar B, Çerçi SS, Erdemoğlu E. Granulosa cell tumor and concurrent endometrial cancer with (18) F-FDG uptake. Hell J Nucl Med. (ISSN: 1790-5427; SCI-E; Published Online: 7 August 2014) 2014 May-Aug; 17(2):153-5.
DOÇENTLİK SONRASI YAYINLAR
A17. Koca D, Yıldız S, Soyupek F, Gunyeli I, Erdemoglu E, Soyupek S, Erdemoglu E. Physical and Mental Workload in Single Incision Laparoscopy (SILS) and Conventional Laparoscopy. Surg Innov 2014 Nov 6. pii:1553350614556363. [Epub ahead of print](ISSN: 1553-3506 – SCI-E; doi: 10.1177/1553350614556363.) Surg Innov. 2015 Jun;22(3):294-302.
A18. Gunyeli I, Saygın M, Ozmen O. Overall systematic approach to sepsis damages on urogenital tissues: protective power of lacosamide. Arch Gynecol Obstet. (ISSN: 0932-0067; SCI-E, doi: 10.1007/s00404-019-05262-1. ) 2019 Oct;300(4):941-955.
A19. Gunyeli I, Saygın M, Ozmen O. The impact of the sepsis on female urogenital system: the role of pregabalin. Arch Gynecol Obstet. (ISSN: 0932-0067; SCI-E, doi: 10.1007/s00404-019-05285-8.) 2019 Oct;300(4):1067-1082.
A20. Alan M, Gunyeli I, Gultekin M, Sanci M, Yuce K. Correlation of Swede score colposcopy scoring system and histopathological results in patients with high-risk HPV infection other
than HPV16 and 18. (ISSN:1525-1438; E-ISSN: 1048-891X; SCI, doi: 10.1136/ijgc-2019-000932; pii: ijgc-2019-000932; PMID: 31792083) Int J Gynecol Cancer. 2020; 30(1):35–40. doi:10.1136/ijgc-2019-000932

B.  A-ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: SCI, dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler, Uluslararası Hakemli Türk Dergileri     

BA1. Gürbüz S, Günyeli İ. Deveer R, Danışman N. Preeclampsia and Calsiuria. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine. 2002;8:3:208-210. (ISSN: 1300-4751); ULAKBİM TR DİZİN’de indeksleniyor.
BA2. Oğuz S, Ağırtaş A., Aydoğdu T, Günyeli İ., Küçüközkan T. Gestasyonel Trofoblastik hastalıklarda Epidemiyoloji ve Risk faktörleri. Medikal Network Klinik bilimler ve doktor dergisi (ISSN:1300-4743). ULAKBİM TR DİZİN’de indeksleniyor. 2002;8:5:636-41.
BA3. Şener B, Oğuz S, Günyeli İ, Çetindağ İ. Treatment of established osteoporosis in postmenopause. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. (Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst; ISSN: 1300-0306) 2003;13(1):48-52.
BA4. Oğuz S, Aktürk O, Aydoğdu T, Günyeli İ. Clinical Experience with Uterine Sarcomas: Study of 17 Cases. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine. (ISSN: 1300-4751); ULAKBİM TR DİZİN’de indeksleniyor. 2003;9:3:193-196.
BA5. Doğaroğlu F, Günyeli İ, Eserdağ S, Danışman N, Mollamahmutoglu L. Evaluation of Thyroid Dysfunction and Thyroid Autoantibodies in Hypertensive Cases of Pregnancy.  Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine; (ISSN: 1300-4751); ULAKBİM TR DİZİN’de indeksleniyor. 2005;11:3:158-162.
BA6. Oğuz S, Günyeli İ, Yılmaz B, Kelekçı S, Ertaş IE, Kahyaoğlu S, Mollamahmutoğlu L. The Role of Diagnostic Operatif Hysteroscopy in Postmenopausal Women. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine; (ISSN: 1300-4751); ULAKBİM TR DİZİN’de indeksleniyor. 2005;11:2:113-116.
BA7.  Oğuz S, Günyeli İ, Tuncay G,  Güngör Es, Gürbüz S, Dumanlı H, Mollamahmutoğlu L. Distribution Of  Mammographic Calcifications In 5052 Women at Perimenopausal and Postmenopausal Stage. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst; (ISSN: 1300-0306); 2005, 15 (6):290-295.
BA8. Yüksel K, Günyeli İ, Doğanay M, Uğur M, Mollamahmutoğlu L. Ultrasonographic Assessment of The Fetal Foot Length for Gestational Age Estimation. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine; (ISSN: 1300-4751); ULAKBİM TR DİZİN’de indeksleniyor. 2006; 12 :1 : 27-30 .
BA9.  Dilmen E, Günyeli I, Oral B, Erdemoğlu E, Güney M, Bayhan G, Mungan TSerum Yüksek Dansiteli Lipoprotein ve Sfingozin 1 Fosfat Düzeylerinin, Hipertansif ve Normotansif Gebelikler Arasında Karşılaştırılması. J Turk Soc Obstet Gynecol 2011; 8(3): 164-8 (DOİ: 10.5505/tjod.2011.63497 : ISSN: 2149-9322)
BA10. Erdemoğlu E, Günyeli I, Kamacı M, Mungan T. Adnexial Mass in the Adolescents. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine; (ISSN: 1300-4751); ULAKBİM TR DİZİN’de indeksleniyor. 2011; 17:1:39-41.
BA11. Kaplan O, Guney M, Gunyeli I, Mungan T. Acil Peripartum Histerektomilerin Değerlendirilmesi. Kadın Dogum Dergisi. (ISSN: 1304-1002). 2011;10(2):2419-2422.
BA12. Kaplan O, Guney M, Gunyeli I, Mungan T. Sezaryen Sırasında Myomektomi Yapılan Vakaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Kadın Dogum Dergisi (ISSN: 1304-1002). 2011:10(1):2345-2348.
BA13. Guney M, Gunyeli I, Kaplan O, Mungan T. Over Kistlerinin Transvajinal Yolla Basit Drenajı: Klinik Deneyimlerimiz.  Kadın Doğum Dergisi (ISSN: 1304-1002). 2012:10(3): 2467-2471.
BA14. Aykut Recep Aktaş , İlker Günyeli, Tuna Parpar, Ömer Yılmaz , Mustafa Kayan , Mert Köroğlu , Bumin Değirmenci, Meltem Çetin, Nisa Ünlü, Ayşe Kumul, Hakan Demirtaş, Mustafa Kara. Hormon replasman tedavisi ile vertebralarda homojen olmayan osteoporotik Değişiklikler. Sakarya Medical Journal (ISSN: 2146-2585); Sakaryamj 2015;5(2):71-76. DOİ: 10.5505/sakaryamj.2015.63644
BA15. İlker Günyeli, Gökhan Bayhan. Fetal Endokrinoloji ve Plasentanın Endokrin Fonksiyonları. Rewiev. (Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. ISSN: 1308-1012) Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2015;8(3):1-11.
BA16. İlker Günyeli, Mustafa Saygın. Investigation of Knowledge, Attitude and Awareness Concerned wıth the Normal and Cesarean Delivery Of Female Medical Faculty Students. (ISSN: 1300-7416) Med J SDU / SDÜ Tıp Fak Derg u 2020:27(2):214-219. doi: 10.17343/sdutfd.639229

B. B-ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

BB1.  Güngör T, Aydoğdu T, Şen Ş, Aksakal O, Günyeli İ, Yılmaz B, Mollamahmutoğlu L. LLETZ: As A Diagnostic and Therapeutic Approach in Cervical Intraepithelial Neoplasia and Chronic Cervisitis.  Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (ISSN: 1304-5512).2004;1(4):91-94 .
BB2. Dogan M, Günyeli I, Yılmaz B, Gokturk U, Mollamahmutoglu L. The Prevalence of Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma Hominis, Ureaplasma Urealyticum, Neisseria Gonorrheae and Other Infectious Microorganisms of low Genital Tract in First Trimester Pregnancies. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonataloji Tıp Dergisi (ISSN: 1304-5512). J. Gynecol. Obstet. 2007;4(16): 593-97.

C-ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN VAKA TAKDİMLERİ: SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın.

C1. Gunyeli I, Erdemoglu E, Guney M, Mungan T. İki Akrani Vakasının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. Kadin Dogum Dergisi. (ISSN: 1304-1002). 2010;9(1): 2005-9.

C2. Erdemoglu E, Gunyeli I, Mungan T. Subtotal Histerektomi Sonrası Endometrial Stromal Sarkom: Olgu Sunumu. Kadın Doğum Dergisi. (ISSN: 1304-1002).  2010;9(2):2071-73.

C3. Erdemoglu E, Gunyeli I, Guney M, Oral HB, Bayhan G, Mungan T. Abdominal Histerektomi Sonrası Vajinal Eviserasyon.  J Turk Soc Obstet Gynecol 2011;8(2):149-52. (doi: 10.5505/tjod.2011.60362 , ISSN: 2149-9322)

C4. Erdemoglu E, Gunyeli I, Guney M, Kiremitci S, Sertcelik A, Mungan T. Endometrial polip’den gelişen Adenosarkoma (Rhabdomyosarkoma). Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi (ISSN: 2148-5372). 2011;3 (14):81-85.

C5. Gunyeli I, Erdemoglu E, Alanoglu G, Mungan MT. Beta Talasemi Major’e Sekonder Gonadal Disfonksiyon ve Hipogonadotropik Hipogonadizm: İki vaka takdimi. Kadın Doğum Dergisi (ISSN: 1304-1002). 2011;10(1):2305-2310.

C6. Gunyeli I, Erdemoğlu E, Ortak T, Mungan T. Edinilmiş Kloaka’da anal sfinkteroplasti ve lokal rotasyon flebiyle perineoplasti yöntemi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2012;19(1):170-173.( ISSN: 1300-7416.)

C7. Gunyeli I, Erdemoglu E, Guney M, Mungan T. Yirmi altı Haftalık Gebelikte Preeklampsiye Sekonder Posterior Reversibıl Ensefalopati Sendromu (PRES): Bir olgu Sunumu. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (Eski JOPP dergisi) 2012;4(2):80-84. (ISSN: 2148-273X; doi:10.5222/JOPP.2012.080)

C8. Gunyeli I, Erdemoglu E, Bulbul M, Mungan T, Kapucuoğlu N. Adolesan Bir Kızda Pelvik Nöroganglioma: Son Derece Nadir Bir Olgu. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. (ISSN: 1300-0306) 2012;22(3): 195-8.

C9. Dal Y, Cebe F.S, Yalçın SE, Yavuz A, Gunyeli I. Postpartum Eklampsiye Sekonder Görme Kaybı ile Prezente Posterior Reversible
Ensefalopati Sendromu. Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2018;15(2): 96-98.

D. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

D1. Ceylaner S, Ceylaner G, Danışman N, Ekici E, Günyeli İ, Taner D, Tuğ M, Küçüközkan T. Results of Postmortem evaluation of 602 Foetuses. II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries ve VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5 ekim 2002, Antalya . Perinatoloji dergisi (ISSN: 1300-5251).; 2002;10(3):288.
D2. Ceylaner S, Günyeli İ, Ekici E, Yüksel B, Ceylaner G, Boylu M, Danışman N, Tuğ M, Küçüközkan T. Congenital Anomaly evaluation program in Zekai tahir Burak Women & Education’s Hospital” Preliminary results. II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries ve VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5 ekim 2002, Antalya Perinatoloji Dergisi (ISSN: 1300-5251). 2002:10(3):288    
D3. Ceylaner G, Ceylaner S, Danışman N, Mungan T, Yapar EG, Günyeli İ,  Küçüközkan T. The results of  863 Amniocentesis of Zekai Tahir Burak Hospital. II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries ve VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1-5 ekim 2002, Antalya. Perinatoloji Dergisi. 2002:10:3:286     
D4Günyeli İ, Doğan M, Dingiloğlu BS, Tuncay G, Aydın M, Küçüközkan T.  The prevalance of  C. Trachomatis, M. Hominis, U. Urealyticum, N. Gonorrhea and other routine infection agents in first trimester pregnancy. 3.rd International Congress of reproductive health & Family Planning, 20-23 april, 2003, Ankara. Poster No: 87; sayfa 228
D5Günyeli İ, Doğan M, Kahveci S, Tuncay G, Küçüközkan T. The Comparision of the patients who prefer termination of pregnancy as a contraception method and the patients using modern methods of contraception. 3.rd International Congress of reproductive health & Family planning, 20-23 april, 2003, Ankara. Poster No: 86; sayfa 227
D6. Yüksel K, Günyeli İ, Uğur M, Tuncay G, Küçüközkan T. Fetal foot length measurement in determining The gestational age. 3.rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning, 20-23 april, 2003, Ankara. Poster no: 116; sayfa 240
D7. Yilmaz B, Oguz S,  Gunyeli I, Kelekci S, Kalyoncu S, Ertas IE, Kahyaoglu S, Gokturk U, Mollamahmutoglu L. Comparision of office diagnostic-operative hysteroscopic findings of women with/without postmenopausal bleeding. Archives of Gynecology and Obstetrics Supplement 2005:271 (1):100. Poster-Menop-004, VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, 18-22 May 2005,Antalya, Turkey.
D8. Oğuz S, Tapisiz OL, Aytan H, Gunyeli I, Erdem S, Tuncay G, Mollamahmutoğlu L. Leptin is not a major regulator of bone mineral density in postmenopausal women. Archives of Gynecology and Obstetrics Supplement 2005:271(1):105, VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, 18-22 May 2005, Antalya, Turkey.
D9. Cavus Y, Guney M, Gunyeli I, Kapucuoglu N, Erdemoglu E, Mungan T. A Clinical and Immunohistochemical Assesment of Hysteroscopically Resected Endometrial Polyps: Prognostic Importance of Leukemia Inhibitory Factor, Aromatase, COX-2 Expressions. AAGL 5 th International Congress on Minimally Invasive Gynecology in Conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE) 4 th Annual Scientific Meeting. April 6-10, 2011- Swissotel the Bosphorus, Istanbul,TURKEY. Abstract Book; page 145, P-76.
D10. Ozgonen H, Erdemoglu E, Gunyeli I, Guney M, Mungan T. Comparision of the Effects of Laparoscopic Bipolar Electrocoagulation and Suture Application to Ovarian Reserve in Benign Ovarian Cysts. AAGL 5 th International Congress on Minimally Invasive Gynecology in Conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE) 4 th Annual Scientific Meeting. April 6-10, 2011- Swiss Otel The Bosphorus, Istanbul,TURKEY. Abstract Book; page 143, P-74.**Bu poster Kongre Poster 1. lik Ödülüne Layık Görülmüştür.
D11. Korkmaz F, Mungan T, Erdemoglu E, Gurgen SG, Gunyeli I, Guney M, Naziroglu M. Protectivity of Melatonin Against Noxius Effects of Pneumoperitoneum On Ovaries and Peritoneum. IX. International Turkish-German Gynecology Congress (TAJEV)  May 4-8, 2011, Susesi Resort Hotel Belek-ANTALYA. Poster S 0018, page. 181.**Bu poster Kongre Poster 3. lük Ödülüne Layık Görülmüştür.
D12. Koca D, Yıldız S, Soyupek F, Gunyeli I, Erdemoglu E, Soyupek S, Erdemoglu E. Physical Workload in Single Incision Laparoscopy (SILS) and Conventional Laparoscopy. 8th World Congress for NeuroRehabilitation (WFNR). April 8-12, 2014, Istanbul, Türkiye. Abstract Book: page 426-427, PP-600.
D13. Gunyeli I. Sepsisin Ürogenital sisteme Etkisi ve Pregabalinin Rolü. Burdur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKU) 2nd International Health Sciences and Life Congress (IHSLC 2019), 24-27 April 2019 Burdur/TURKEY 24-27 April 2019, Burdur, TURKEY. Kongresinde 804 no’lu, “Sepsisin Ürogenital sisteme Etkisi ve Pregabalinin Rolü” başlıklı Sözlü sunum ve tam metin bildiri olarak kabul edilmiştir. Full text book 2;2019:1303-1326.Kongre Başkanı: Öğr. Üyesi Dr. Mümin POLAT
D14. Gunyeli I. Ürogenital dokularda Sepsis Hasarlarına Genel Sistematik Yaklaşım: Lakozamid’in koruyucu gücü. Burdur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKU) 2nd International Health Sciences and Life Congress (IHSLC 2019), 24-27 April 2019, Burdur, TURKEY. Kongresinde 803 no’lu, “Ürogenital dokularda Sepsis Hasarlarına Genel Sistematik Yaklaşım: Lakozamid’in koruyucu gücü” başlıklı Sözlü sunum ve tam metin bildiri olarak kabul edilmiştir. Full text book 2; 2019;1280-1302.Kongre Başkanı: Öğr. Üyesi Dr. Mümin POLAT
D15. Gunyeli I. Tıp Fakültesi öğrencilerinin Normal doğum ve Sezaryen doğum ile ilgili Bilgi Tutum ve Farkındalıklarının Araştırılması. Burdur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKU) 2nd International Health Sciences and Life Congress (IHSLC 2019), 24-27 April 2019, Burdur, TURKEY. Kongresinde 806 no’lu, “Tıp Fakültesi öğrencilerinin Normal doğum ve Sezaryen doğum ile ilgili Bilgi Tutum ve Farkındalıklarının Araştırılması” başlıklı Sözlü sunum ve tam metin bildiri olarak kabul edilmiştir. Full text book 2;2019:1327-1333.Kongre Başkanı: Öğr. Üyesi Dr. Mümin POLAT

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E1. Yüksel K, Ceylaner S, Ekici E, Gürbüz S, Günyeli İ. Hipofosfatazyalı bir olgunun prenatal tanısı ve postmortem değerlendirme sonuçları. Program ve Bildiri Özet Kitabı. Sayfa 3.  II. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Günleri, 31 Mayıs-2 Haziran 2002, Konya.
E2. Ceylaner S, Doğan M, Gürbüz S, Günyeli İ, Ceylaner G, Oral H, Küçüközkan T. 93 Azospermili olgunun genetik değerlendirilmesi. Program ve Abstrak Kitabı. Sayfa 68, Poster No: 29, X. İnfertilite ve Üreme Kongresi (TİVAK) 26-29 ekim 2002, Ankara, Türkiye.
E3. Günyeli İ, Doğan M, Gürbüz S, Aydın M, Küçüközkan T. Fertil ve İnfertil çiftlerin erkek partnerlerinde C. trachomatis, M. Hominis ve U.urealyticum ajanlarının prevalansı. Program ve Abstrak Kitabı. Sayfa 69, Poster No: 30, X. İnfertilite ve Üreme Kongresi (TİVAK) 26-29 Ekim 2002, Ankara, Türkiye.
E4. Günyeli İ, Doğan M, Gürbüz S, Aydın M, Küçüközkan T. İnfertil erkeklerdeki Ureaplasma U. Enfeksiyonunun sperm parametrelerine etkisi. Program ve Abstrak Kitabı. Sayfa 70, Poster No: 31, X. İnfertilite ve Üreme Kongresi (TİVAK) 26-29 ekim 2002, Ankara, Türkiye.
E5. Günyeli İ, Doğan M, Gürbüz S, Aydın M. Küçüközkan T.  Fertil ve İnfertil kadınlardaki U. Urealyticum enfeksiyonunun prevalansı ve evlilik süreleriyle ilişkisi. Program ve Abstrak Kitabı. Sayfa 35, Poster No: 005, X. İnfertilite ve Üreme Kongresi (TİVAK) 26-29 ekim 2002, Ankara, Türkiye.
E6. Günyeli İ, Doğan M, Gürbüz S, Aydın M, Küçüközkan T.  M. Hominis, U. Urealyticum enfeksiyonlarında İnfertil ve Fertil çiftlerdeki tedavi ajanlarının seçimi. Program ve Abstrak Kitabı. Sayfa 34, Poster No: 004, X. İnfertilite ve Üreme Kongresi (TİVAK) 26-29 Ekim 2002, Ankara, Türkiye.
E7. Günyeli İ, Doğan M, Gürbüz S, Aydın M, Küçüközkan T.  Tubal faktör ile enfeksiyon ajanlarının ilişkisi. Program ve Abstrak Kitabı. Sayfa 33, Poster No: 003, X. İnfertilite ve Üreme Kongresi (TİVAK) 26-29 Ekim 2002, Ankara, Türkiye.
E8.Gürbüz AS., Keskin HL, Bedir R, Ekin M, Günyeli İ, Küçüközkan T. Elektif abortuslarda Tenoksikam ve Diklofenak sodyumun analjezik etkinliğinin karşılaştırılması. Program ve Abstrak Kitabı. Sayfa 108, Poster No: 058, X. İnfertilite ve Üreme Kongresi (TİVAK) 26-29 Ekim 2002, Ankara, Türkiye.
E9. Ceylaner S, Ceylaner G, Günyeli İ, Eserdağ S, Danışman N, Tuğ M, Taner D, Küçüközkan T. Prenatal tanı konulan ve Nöral tüp defekti nedeniyle Tahliye edilen 220 fetüsün Postmortem Değerlendirme Sonuçları. Sayfa 30-32, Poster no: mfm-p/013, Fetal tıp: Prenatal tanı-2003, , 17-19 Nisan 2003, Antalya, Türkiye.
E10. Ceylaner S, Ceylaner G, Danışman N, Eserdağ S, Günyeli İ. Triple test danışmanlığı için başvuran hastalarda belirlenen prognozu etkileyen ek genetik bulgular. Sayfa 33-34, Poster no: mfm-p/014, Fetal tıp: Prenatal tanı-2003 Kongresi, 17-19 Nisan 2003, Antalya, Türkiye.**Bu poster “Kongre Poster 1. liği” Ödülüne Layık Görülmüştür.
E11. Doğaroğlu F, Eserdağ S, Günyeli İ, Danışman N. Preeklamptik hastalarda Tiroid Fonksiyonları. Sayfa 38, Poster no: mfm-p/017, Fetal tıp: Prenatal tanı-2003, 17-19 Nisan 2003, Antalya, Türkiye.
E12. Doğaroğlu F, Eserdağ S, Günyeli İ, Danışman N. Preeklamptik hastalarda Tiroid Otoantikorlarının Prevalansı. Sayfa 39, Poster no: mfm-p/018, Fetal tıp: Prenatal tanı-2003, 17-19 Nisan 2003, Antalya, Türkiye.
E13. Oguz S, Gunyeli I, Yılmaz B, Sargin A, Tuncay G, Mollamahmutoğlu L. The role of Office diagnostic-operative hysteroscopy in postmenopausal symphtomatic women. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Cilt:7, sayı:1 (ISSN: 2148-5372), IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya, Türkiye.
E14. Günyeli İ, Özer A, Gökmen O. Servikal erozyonun tedavisi amacıyla koterizasyon uygulanan vakalarda tam iyileşme için gereken koter sayıları ile smear sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Kongre Özel sayısı (ISSN:1307-699X):2009;6:5, Poster No: 3 (SÖZLÜ SUNUM), 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.
E15. Gökmen O, Günyeli İ, Özer A. Servikal erozyonun infertiliteyle ilişkisinin kontrol grubuyla karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Kongre Özel sayısı (ISSN:1307-699X):2009;6:21, Poster no: 26, 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.
E16.  Günyeli I, Gökmen O, Özer A. Hormon kullanımı ile servikal erozyon ilişkisinin araştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Kongre Özel sayısı (ISSN:1307-699X): 2009;6:21.; Poster no: 27, 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.
E17. Günyeli İ, Gökmen O, Özer A. Menstrüel patern bozukluklarının servikal erozyon gelişimine etkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Kongre Özel sayısı (ISSN:1307-699X):2009;6:21. Poster No: 28, 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.
E18. Günyeli İ, Gökmen O, Özer A. Servikal erozyonlu hastalarda smear sonuçlarının kontrol grubu ile karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Kongre Özel sayısı (ISSN:1307-699X):2009;6.20., Poster No: 23, 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.
E19. Günyeli İ, Özer A, Gökmen O. Jinekoloji polikliniğine başvuran hastalarda RİA öyküsüne göre servikal erozyon durumunun karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Kongre Özel sayısı (ISSN:1307-699X):2009;6:19. Poster No: 22, 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.
E20. Günyeli İ, Erdemoğlu E, Guney M, Mungan T. Temporal Lobda Pres sendromu: Bir olgu sunumu. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S.147.  26-29 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye.
E21. Erdemoğlu E, Günyeli İ, Mungan T. Prenatal Tanı: Tip 1 Triploidi ve Nukal Kalınlık. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S:148.  26-29 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye.
E22. Karaisaoğlu K, Günyeli İ, Erdemoğlu E, Bayhan G,  Güney M, Oral B, Mungan T. Gestasyonel Diabet Tanısında 1. Trimester Adiponektin ve HOMA-IR Seviyeleri. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S:150. 26-29 Eylül. 2010, İstanbul, Türkiye **Bu poster “Kongre Poster 2. liği” Ödülüne Layık görülmüştür.
E23. Erdemoğlu E, Günyeli İ, Adanır E, Mungan T. Prenatal Tanı: Spontan İntrakranial Kanamalı Fetal Ölüm Vakası. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S:151. 26-29 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye
E24. Günyeli İ, Erdemoğlu E, Güney M, Mungan T. İki Akrani Vakasının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S.152.   26-29 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye.
D25. Dilmen E, Günyeli İ, Oral B, Erdemoğlu E, Güney M, Bayhan G, Mungan T.Preeklampside S.HDL ve S1P Düzeyleri. 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi Özet Kitabı. S:149.  26-29 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye
E26. Erdemoglu E, Gunyeli I, Guney M, Mungan T. Polip Zemininde gelişen Adenosarkom/Rabdomyosarkom. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Kongre Kitabı. Poster No:61. 3-6 Mart-2011, Bursa, Türkiye.
E27. Gunyeli I, Erdemoglu E, Bulbul M, Mungan T. Sakral Nöroganglioma. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Kongre Kitabı. Poster No:63. 3-6 Mart-2011,Bursa.
E28. Erdemoglu E, Keskin B, Gunyeli I, Guney M, Keskin M, Mungan T. Reduction of Postoperative Adhesions by Trimetazidine. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Kongre Kitabı. Poster No:44. 3-6 Mart-2011, Bursa, Türkiye.**Bu poster “Kongre Poster 1. liği” Ödülüne Layık Görülmüştür.
E29. Gunyeli I, Erdemoglu E, Ortak T, Mungan T. Edinilmiş Kloaka’da Anal Sfinkteroplasti, Lokal Rotasyon Flebiyle Perineoplasti Prosedürü. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Kongre Kitabı. Poster No:62. 3-6 Mart-2011, Bursa, Türkiye.
E30. Aktas RA, Kayan M, Yılmaz O, Günyeli İ, Gözlek E, Çetin M, Köroğlu M. Postmenopozal kadınlarda standart lomber MRG ile osteoporoz değerlendirme. Türk Manyetik Rezonans derneği 17. Yıllık toplantısı. Bildiri Kitapçığı. Poster no: PP128. 24-26 Mayıs 2012, Sheraton Hotel, Ankara, Türkiye.
E31. Günyeli İ, Erdemoğlu E, Alanoğlu G, Güney M, Mungan MT. β Talasemi majör’e Sekonder Gonadal Disfonksiyon ve Hipogonadotropik Hipogonadizm: 2 Olgu Sunumu.  5. Ulusal üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. PB-165.  27-30 Eylül 2012 Sheraton Çeşme Hotel, İzmir, Türkiye.
E32. Erdemoglu E, Ünal M, Akdağ C,  Günyeli İ, Soyupek S, Erdemoglu E. A Late Complication Of Tot Procedure: Thigh Abcsess 5 Years After Tot. 11. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi. PB-68. 07-10 Mart 2013 Karinna Otel-Uludağ, Bursa, Türkiye.
E33. Kaplan Ö, Güney M, Günyeli İ. Acil Peripartum Histerektomilerin Değerlendirmesi: 10 Yıllık Sonuçlar. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. EP-116, sayfa 116. 15-19 Mayıs 2013, Rixos Sungate Otel, Antalya, Türkiye.
E34. Kaplan Ö, Güney M, Günyeli İ.Sezaryen Sırasında Myomektomi Yapılan vakaların Retrospektif olarak Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. EP-165, sayfa 165. 15-19 Mayıs 2013, Rixos Sungate Otel, Antalya, Türkiye.
E35. Köse S.A, Günyeli İ, Yüksel M, Altuncu G, Özkaya M.O. Benign Struma Ovari Olgu Sunumu. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. EP-185, sayfa 185. 15-19 Mayıs 2013, Rixos Sungate Otel, Antalya, Türkiye.
E36. Günyeli İ, Köse S.A, Güney M, Sözen İ. Sezaryen-Histerektomi sonrası Ogilvie Sendromu: Bir Olgunun Sunumu. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. EP-348, sayfa 348. 15-19 Mayıs 2013, Rixos Sungate Otel, Antalya, Türkiye.
E37. Güney M, Günyeli İ, Kaplan Ö. Over Kistlerinin Transvajinal Yolla Basit Drenajı: Klinik Deneyimlerimiz. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. EP-64, sayfa 64. 15-19 Mayıs 2013, Rixos Sungate Otel, Antalya, Türkiye.
E38. Kaplan Ö, Güney M, Günyeli İ. Obstetrik ve Jinekolojik Operasyonlar Sonrasında Gelişen Vezikovajinal Fistüllerin Retrospektif Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. EP-448, sayfa 448. 15-19 Mayıs 2013, Rixos Sungate Otel, Antalya, Türkiye.
E39. Tola E.N, Oral H.B, Kose S.A, Gunyeli İ. Genç Bir Hastada Total Uterin Prolapsus Tedavisinde Carter-Thomason Operasyonu: Olgu Sunumu. 6.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. Poster no: PP-024, Sayfa: 95. 23-26 Kasım 2013 Harbiye Askeri Müze / İstanbul, Türkiye.
E40. Esra Nur Tola, İlker Günyeli, Sedat Soyupek, Seyit Ali Köse, Evrim Erdemoğlu. Pelvik Organ Prolapsus Cerrahisinde Uterin Koruyucu Cerrahi Yöntemler. Video Bildiri. 5. Uludağ Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyumu ve Çalıştayı- Canlı Hayvan Laboratuarında Çalışma. 23-26 Ocak 2014, Crowne Plaza Otel, Bursa, Türkiye.
E41. Seyit Ali Köse, Murat Yüksel, İlker Günyeli, Esra Nur Tola. Fetal Membranların Prolabe Olduğu Servikal Yetmezlik Vakalarında Acil Serklaj Uygulamaları. PB-159. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi. 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya, Türkiye.
E42. Seyit Ali Köse, Murat Yüksel, Fatma Selcen Cebe, İlker Günyeli. Birinci Trimesterde Üç Boyutlu Ultrasonografide Saptanan Akrania Olgusu. PB-272. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi. 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya, Türkiye.
E43. Yakup Yalçın, Burak Tatar, Ebru Erdemoğlu, İlker Günyeli, Evrim Erdemoğlu. Laparoscopic Systemic Devascularization of Uterine Cornu for Cornual Resection in Interstitial Pregnancy. Sözlü poster: SB-42. Sayfa:143-144, 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 06-09 Kasım 2014, Maxx Royal Otel- Belek/ Antalya, Türkiye.
E44. Aslım Çınar, Ali Bağcı, Mehmet Okan Özkaya, İlker Günyeli, Yasin Türker. 32 hafta gebelikte masif perikardiyal efüzyona neden olan mediastinal kitle. Poster bildirisi 24 (PB-24) Perinatoloji Dergisi(ISSN: 1305-3124);2017; Cilt 25; 3(Suppl); Pb-24:S19-S20. DOI: 10.2399/prn.17.S001001  Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017, Link: http://www.perinataldergi.com/Archive/Issue/253; 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 28 eylül-1 Ekim 2017, Bodrum. 

 

E45. Nalan Çapan, Pınar Yalçın Bahat, Berna Aslan Çetin, Göknur Topçu, Yeşim Akkoç, Göksel Tanıgör, Hilal Uslu Yuvacı, Orhan Ünal, Nilay Şahin, İlker Günyeli, Hüseyin Çivici, Ayşe Karan. Polikliniklere Başvuran Kadınlarda Pelvik Taban Kas Farkındalığının Değerlendirilmesi Poster Bildiri Kitapçığı sayfa 16-17. Poster Bildirisi: 5. (PB-5) Link: http://www.urojinekoloji2017.com/  8. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2017, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul. 

 

E46. Dagdelen C, Selcuk K, Dal Y, Gunyeli I, Ozkaya MO. Gebelikte Gardner Kisti: Olgu sunumu.  Poster sunum: P-065., 16. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ, 9-13 Mayıs 2018 Tarihleri arasında düzenlenen, Titanic Deluxe Otel, Antalya, Türkiye.
E47. Mustafa Saygın, Önder Öztürk, Ömer Çelikkol, Özlem Özmen, İlker Günyeli, Süleyman Dost, Funda Yıldırım Baş, Faruk Kılıç, İshak Suat Övey, Adnan Karaibrahimoğlu, Rahime Aslankoç, Dilara Pala Öztürk, Taner Gonca, Ebru Yalçın, Vildan Çetin, Arzu Yalçın, Ülker Yağcı. SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH). TÜSAD (Türkiye solunum araştırmaları derneği,41. Ulusal Kongresi-Solunum 2019- Hilton Bodrum Türkbükü otel, 26-29 Ekim 2019. Tam metin bildiri kitabı s:172-179., Aynı kongrede Salon T2 ‘de sözlü sunum (SS-061) olarak sunulmuştur.

F. KURS & YETERLİLİK SERTİFİKALARI:

F1. 2002: “MİNİ-LAPARATOMİ İLE TÜP LİGASYONU” SERTİFİKASI (SAĞLIK BAKANLIGI)

F2. OCAK 2007: FETAL OBSTETRİK USG KURSU

(ULUDAĞ KIŞ KONGRESİ)

F3. ŞUBAT 2007: “KADIN ERKEK İNFERTİLİTESİNE YAKLAŞIM VE OVULASYON İNDÜKSİYONU EĞİTİM PROGRAMI KURSU

(ANKARA ÜNİVERSİTESİ KISIRLIK TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ)

F4. MAYIS 2007: OVULASYON İNDÜKSİYONU VE IUI KURSU

(TÜRK ALMAN DERNEĞİ KONGRESİ)

F5. KASIM 2007: “CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR-STD- KURSU

(ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ)

F6.KASIM 2007: “FETAL ANOMALİ VE FETAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

(DOÇ. DR. M. ATAHAN GÜVEN-ANATOLYA İLERİ ULTRASONOGRAFİ MERKEZİ-ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN DOĞUM KLİNİĞİ DİREKTÖRLÜĞÜNDE)

F7. MAYIS 2009: “LAPAROSKOPİK CERRAHİ KURSU

7.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ 14-19 MAYIS 2009 GİRNE/KIBRIS

PROF. Dr. İSMAİL METE İTİL                        PROF. Dr. ONUR BİLGİN

TJOD VE KONGE BŞK              JİNEKOLOJİ ENDOSKOPİ DERNEĞİ BŞK

F8. MAYIS 2009: “TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ UZMAN YETERLİLİK SINAVI SERTİFİKASI.”  5 yıl geçerli.

Prof. Dr. İsmail METE İTİL.        Prof. Dr. Ali AYHAN

F9. KASIM 2010: “DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI” TÜRKİYE CUMHURİYETİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL BAŞKANLIĞI (HADYEK) Sertifika No:2010-2/016

F10. MAYIS 2012: “SPSS (İSTATİSTİKSEL ANALİZ EĞİTİM) KURSU” TÜRKİYE CUMHURİYETİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, YAŞAM BOYU EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, 31.03.2012-28.04.2012 TARİHLERİ ARASINDA “40 DERS SAATİ” SÜRELİ EĞİTİM PROGRAMI SERTİFİKASI.

MERKEZ MÜDÜRÜ: YRD. DOÇ. DR. OSMAN ADIGÜZEL

F11. EYLÜL 2012: “ERKEN DÖNEMDE TANI VE ULTRASONOGRAFİ KURSU” 5. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ. 27-30 EYLÜL 2012, SHERATON ÇEŞME OTEL.

KONGRE BAŞKANI                                                  KONGRE GENEL SEKR.

Prof. Dr. Hulusi ZEYNELOĞLU                                Prof. Dr. Tayfun BAĞIŞ

F12. EYLÜL 2012: “TEMEL İNFERTİLİTE KURSU” 5. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ. 27-30 EYLÜL 2012, SHERATON ÇEŞME OTEL.

KONGRE BAŞKANI                                               KONGRE GENEL SEKR.

Prof. Dr. Hulusi ZEYNELOĞLU                                Prof. Dr. Tayfun BAĞIŞ

F13. ARALIK 2012: “TÜBİTAK 1001 PROJELERİ EĞİTİM PROGRAMI” KURSU. TÜRKİYE CUMHURİYETİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (APGEM) tarafından düzenlenen Proje Atölyesi kapsamında 21.12.2012 tarihli kursa katılmıştır.

MERKEZ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Cengiz SAYIN

F14. KASIM 2013: “FERTİLİTE KORUYUCU YAKLAŞIMLAR JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ WORKSHOP” JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ DERNEĞİNİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2 KASIM 2013 TARİHİNDEKİ ANKARA HİLTON OTELDE DÜZENLENEN WORKSHOP’UNA KATILMIŞTIR.

JED BAŞKANI: PROF. DR. FATİH ŞENDAĞ

F15. NİSAN 2014: “TIP EĞİTİMİNDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME KURSU”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP EĞİTİMİ A.D’ LARI TARAFINDAN DÜZENLENEN “TIP EĞİTİMİNDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME KURSU” 15-16 NİSAN 2014, SDÜ TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI, ISPARTA.

F16. KASIM 2014: “EĞİTİM BECERİLERİ KURSU”

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP EĞİTİMİ A.D’ LARI TARAFINDAN DÜZENLENEN “EĞİTİM BECERİLERİ KURSU” 27-30 KASIM 2014, SDÜ TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI, ISPARTA.

PROF. DR. ZEYNEP SOLAKOĞLU                         YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÖZDEMİR

F17.  EKİM 2015: “ÜROJİNEKOLOJİK OPERASYONLAR KURSU”

14-17 EKİM 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL HARBİYE ASKERİ MÜZE’DE DÜZENLENEN “7. ULUSAL ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ” KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜROJİNEKOLOJİK OPERASYONLAR KURSU’NA KATILMIŞTIR.

KONGRE BAŞKANI                                                         KONGRE SEKRETERİ

PROF.DR. FUAT DEMİRCİ                                        PROF.DR. FULYA DÖKMECİ

F18. OCAK 2016: “SAĞLIK ALANINDA TUBİTAK ARDEB PROJE HAZIRLAMA KURSU”

12-13 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN SDÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KONFERANS SALONUNDA DÜZENLENEN “SAĞLIK ALANINDA TUBİTAK ARDEB PROJE HAZIRLAMA KURSU” NA KATILMIŞTIR.

KURS YÖNETİCİSİ: PROF. DR. MEKİN SEZİK

EĞİTMENLER: PROF. DR. MEKİN SEZİK, DOÇ. DR. BULEM ÜREYEN KAYA, YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA SAYGIN, YRD. DOÇ. DR. GÜLÇİN ŞATIR

F19. EKİM 2016: “GYNEFIX RİA TEKNİK EĞİTİM SEMİNERİ” 14. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ BÜNYESİNDE 6-10-2016 TARİHİNDE SİNA GLOBAL MEDİKAL A.Ş TARAFINDAN DÜZENLENEN UYGULAMALI “GYNEFIX TEKNİK EĞİTİM SEMİNERİ”NE KATILIP BAŞARI İLE TAMAMLAMIŞTIR.

EĞİTMEN: NAGİHAN ŞİRAZ

F20. EKİM 2016: 14. ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ KAPSAMINDA 8-10-2016 TARİHİNDE JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “LAPAROSKOPİK SÜTÜR KURSU”NA KATILMIŞTIR.

JED BAŞKANI: PROF. DR. FATİH ŞENDAĞ

TJOD BAŞKANI: CANSUN DEMİR

TJOD GENEL SEKRETERİ: PROF. DR. ATEŞ KARATEKE

F21. 17-21 MAYIS 2017 TARİHLERİ ARASINDA TITANIC DELUXE HOTEL-ANTALYA’DA DÜZENLENEN 15. ULUSAL (TJOD) VE 25. AVRUPA (EBCOG) JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ KAPSAMINDA, 19 MAYIS 2017 TARİHİNDEKİ “MASTER CLASS; EFC COLPOSCOPY” KURSUNA KATILMIŞTIR.

EBCOG BAŞKANI: PROF. FR. TAHİR MAHMOOD

EBCOG BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANI: PROF. DR. RUDİ CAMPO

TJOD BAŞKANI: PROF. DR. ATEŞ KARATEKE

TJOD BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANI: PROF. DR. CANSUN DEMİR

F22. 17-21 MAYIS 2017 TARİHLERİ ARASINDA TITANIC DELUXE HOTEL-ANTALYA’DA DÜZENLENEN 15. ULUSAL (TJOD) VE 25. AVRUPA (EBCOG) JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ KAPSAMINDA, 21 MAYIS 2017 TARİHİNDEKİ “HOT COURSE; VACUUM AND FORCEPS” KURSUNA KATILMIŞTIR.

EBCOG BAŞKANI: PROF. FR. TAHİR MAHMOOD

EBCOG BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANI: PROF. DR. RUDİ CAMPO

TJOD BAŞKANI: PROF. DR. ATEŞ KARATEKE

TJOD BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANI: PROF. DR. CANSUN DEMİR

G. KONGRE & SEMPOZYUM KATILIM SERTİFİKALARI
G1-“
Maternal-Fetal Tıp & Perinatoloji -2002″
17-20 Nisan 2002/17-20 Nisan 2002 İstanbul” Turkey
Kongre Başkanı: Prof. Dr. M. Sinan Beksaç
Başkan Yrd: Prof. Dr. Oktay KADAYIFÇI
G2-“TİVAK 2002″ 10.infertilite ve Üreme Kongresi”
26-29 Ekim 2002 Ankara-Turkey
Kongre Başkanı: Prof.Dr.Mülazım YILDIRIM
Başkan Yrd: Prof.Dr.Akgün YILDIZ
G3-“Üreme Sağlığı Kongresi”
26-29 Eylül 2002 Ankara-Turkey
Kongre Başkanı: Doç.Dr. Ferit SARAÇOĞLU
G4- “3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi”
20-23 Nisan 2003 Sheraton hotel Ankara-Turkey
Kongre başkanı: Prof.Dr. Haldun GÜNER
Kongre Sekreteri: Doç.Dr.M.Bülent TIRAŞ
G5-“Ankara Tıp Kadın Doğum Günleri”
24-25 Haziran 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kongre Başkanı: Prof.Dr.Gülay KURTAY
G6- “6. Geleneksel Zekai Tahir Burak Eğitim Günleri”
8-11 Eylül 2005 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
Kongre Başkanı: Prof . Dr. A. Sertaç BATIOĞLU
Başhekim: Op. Dr. Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
G7- “2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi-TSRM 2006”
7-10 Eylül 2006 Antalya Sungate Port Royal De Luxe Resort Hotel Antalya-Turkey
Kongre Başkanı: Prof. Dr. Hakan YARALI
G8- “Europian Menopause And Andropause Society-EMAS KONGRESİ”
3-7 Haziran 2006 İstanbul-Turkey
EMAS Başkanı: Prof.Dr. Sven O Skouby
Kongre Başkanı: Prof.Dr.Erdoğan ERTÜNGEALP
G9- “5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi”
19-22 Nisan 2007 SWISS Otel Ankara-Turkey
Kongre başkanı: Prof.Dr.Haldun GÜNER
Kongre Sekreteri: Doç.Dr. Berna DİLBAZ
G10– “2. ZTB & ETLİK Doğumevleri Ürojinekoloji Günleri Kongresi”
8-10 Şubat 2007 Bilkent Otel Ankara-Turkey
Kongre Başkanı: Doç. Dr. A. Akın SİVASLIOĞLU
Kongre 2. Başkanı: Op. Dr. Orhan S. AKSAKAL
G11- “VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi”
16-20 Mayıs 2007 Antalya-Turkey
Kongre Başkanı: Prof. Dr. Klaus Vetter
Kongre başkanı: Prof. Dr. Cihat ÜNLÜ
G12- “Türkiye Osteoporoz Derneği Ulusal, 21. Yüzyılda Osteoporoz Sempozyumu”
6-8 Nisan 2007 Ankara-Turkey
Sempozyum Başkanı: Prof.Dr. Yeşim Gökçe KUTSAL
G13- “8.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri KIŞ Kongresi”
17-21 Ocak 2007, Karinna Otel Uludağ Bursa-Turkey
Kongre Başkanı: Prof.Dr. Gürkan UNCU
Kongre Sekreteri: Doç.Dr. Hakan OZAN
G14- “7.Ulusal-4.Uluslararası Menopoz &Osteoporoz Kongresi”
17-21 Ekim 2007
Kongre başkanı: Prof. Dr. Erdoğan ERTUNGEALP
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Hakan SEYİSOĞLU
Onursal başkan: Prof. Dr. Martin BİRKHAEUSER

G15- “VIII. ZTB Geleneksel Eğitim Günleri Kongresi”
3-6 Nisan 2008 WOW Kremlin Palace Hotel Antalya-Turkey
Kongre Başkanı: Prof. Dr. A.Sertaç BATIOĞLU
Kongre Başkanı: Doç. Dr. Mustafa UĞUR
G16- “6.Ulusal Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi”
29 Ekim-2 Kasım 2008 Rixos Premium Hotel Belek ANTALYA-Turkey
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği  Kongre Başkanı: Prof. Dr Acar KOÇ
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Sekreteri: Prof. Dr. Hayri ERMİŞ
G17- “7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi”
14-19 Mayıs 2009 , Acapulco Resort Otel Girne, CYPRUS
TJOD ve Kongre başkanı: Prof. Dr. İsmail Mete İTİL
Kongre Sekreteri: Prof. Dr. S. Cansun DEMİR

G18- “7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi. 26-29 Eylül 2010, İstanbul.

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Hayri ERMİŞ

Kongre Sekreteri: Doç. Dr. Nuri DANIŞMAN

**Bu kongrede Kongre Poster 2.lik Ödülü alınmıştır.

G19-“10. Uludağ Jinekoloji ve Obsteri Kış Kongresi” 3-6 Mart 2011 Karinna Otel-Uludağ.

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Candan CENGİZ

Bilimsel Kurul Başkanı: Prof. Dr. Gürkan UNCU

**Bu kongrede Kongre Poster 1.lik Ödülü Alınmıştır.

G20- AAGL 5 th International Congress on Minimally Invasive Gynecology in Conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE) 4 th Annual Scientific Meeting. April 6-10, 2011- Swissotel The Bosphorus, Istanbul, TURKEY

Kongre Başkanı (AAGL): Linda Bradley; TSGE: Onur BİLGİN

Bilimsel Kurul Başkanı: Ceana NEZHAT; TSGE: Fatih ŞENDAĞ

**Bu kongrede Kongre Poster 1.lik Ödülü Alınmıştır.

G21-“XI. Geleneksel ZTB Günleri Kongresi

27-30 Ekim-2011 Antakya Ottoman Palace Otel. Hatay-Turkey

Kongre Başkanı: Prof. Dr. A. Sertaç Batıoğlu

Kongre Sekreteri: Op. Dr. Şenol KALYONCU

G22. 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi. 27-30 Eylül 2012, Sheraton Çeşme Otel.

KONGRE BAŞKANI                                               KONGRE GENEL SEKR.

Prof. Dr. Hulusi ZEYNELOĞLU                            Prof. Dr. Tayfun BAĞIŞ

G23. Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği. Isparta Workshop. 22-23 Aralık-2012. Isparta Basmacıoğlu Otel

Dernek Başkanı

Prof. Dr. Fuat DEMİRCİ

G24. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Mayıs 2013, Rixos Sungate Otel, Antalya, Türkiye.

Kongre Başkanı: Prof. Dr. S. Cansun DEMİR

Bilimsel Kurul Başkanı: Prof. Ateş KARATEKE

G25. 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 23-26 Kasım 2013, Harbiye Askeri Müze, İstanbul, Türkiye.

Dernek ve Kongre başkanı: Prof. Dr. Fuat DEMİRCİ

Dernek ve Kongre Sekreteri: Prof. Dr. Fulya DÖKMECİ

G26. Endometriozis 2014, “Endometriozis Akademi Toplantısı”, 17 Ocak 2014, Doubletree by Hilton Istanbul Old Town Otel, İstanbul, Türkiye.

Toplantı moderatörleri: Prof. Dr. Engin ORAL, Doç. Dr. Murat APİ

G27. Endometriozis 2014, “Derin Endometriozis Sempozyumu” (Multidisipliner Yaklaşım). 18-19 Ocak 2014, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye.

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği Başkanı: Prof. Dr. Engin ORAL

Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı: Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ

G28. 5. Uluslararası Hücre zarları ve Oksidatif Stress Kongresi, 9-12 Eylül 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi Kongre Merkezi, Isparta, Türkiye. Sertifika No: 2014/184

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU

2. Başkan: James W. Putney Jr

G29. Türk Ürojinekoloji ve pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği, Pamukkale Üniversitesi Tıp fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD “Denizli Ürojinekoloji Çalıştayı”, 14 Eylül 2014, Denizli, Türkiye.

Dernek Başkanı: Prof.Dr Fuat DEMİRCİ

Dernek Genel sekreteri: Prof. Dr. Fulya DÖKMECi

Bilimsel Sekreterya: Doç. Dr. Aysun KARABULUT

G30. XII. Adli Bilimler Kongresi. 4-6 Haziran 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kongre Merkezi, Isparta, Türkiye.

Kongre Eş başkanı: Prof. Dr. Nadir ARICAN

Kongre Eş Başkanı: Prof. Dr. S. Serhat GÜRPINAR

G31. 14-17 EKİM 2015 tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze’de Düzenlenen “7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi”’ne Katılmıştır.

KONGRE BAŞKANI                                                         KONGRE SEKRETERİ

PROF.DR. FUAT DEMİRCİ                                        PROF.DR. FULYA DÖKMECİ

G32. 9-10 OCAK 2016 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen “Antalya Ürojinekoloji Çalıştayı Bölgesel Ürojinekoloji Toplantısı” kapsamında 9 Ocak 2016 tarihli III. Oturum olan ve 13:30-15:00 saatleri arasında gerçekleşen “Üriner İnkontinans Tedavi Yaklaşımları” oturumunda Oturum Başkanlığı yapmıştır.

Workshop Başkanı: Prof. Dr. İsmail Mete İtil; 2. Başkan: Doç. Dr. Aysel UYSAL; Bilimsel Sekreterya: Prof. Dr. Petek BALKANLI – Doç. Dr. Aysun KARABULUT

G33. 16-17 Nisan 2016 Tarihleri arasında NG Afyon Wellness and Convention ‘da düzenlenen “Her Yönüyle Over Stimülasyon Sendromu” konulu sempozyuma katılmıştır.

Tüp Bebek merkezleri başkanı: Dr. Mete IŞIKOĞLU

Tüp Bebek merkezleri Sekreter: Doç. Dr. Kubilay VİCDAN

 

G34. 05-09 Ekim 2016 tarihleri arasında Kaya Palazzo Gol Resort Hotel Belek-Antalyada düzenlenen 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresine (TJOD) katılmıştır.

TJOD BAŞKANI: PROF.DR. CANSUN DEMİR

TJOD GENEL SEKRETERİ: PROF. DR. ATEŞ KARATEKE

 

G35. 02-04 Aralık 2016 Tarihleri arasında, Koru Hastaneleri tarafından organize edilen, The Green Park Hotel Ankarada düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi”ne katılmıştır.

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Aydan BİRİ

G36. 17-21 MAYIS 2017 TARİHLERİ ARASINDA TITANIC DELUXE HOTEL-ANTALYA’DA DÜZENLENEN 15. ULUSAL (TJOD) VE 25. AVRUPA (EBCOG) JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ’ne KATILMIŞTIR.

EBCOG BAŞKANI: PROF. FR. TAHİR MAHMOOD

EBCOG BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANI: PROF. DR. RUDİ CAMPO

TJOD BAŞKANI: PROF. DR. ATEŞ KARATEKE

TJOD BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANI: PROF. DR. CANSUN DEMİR

G37. 27-30 Nisan 2018 tarihleri arasında Elexus Hotel, Girne-KKTC’de gerçekleştirilen XII. Türk Alman Jinekoloji Kongresi’ne katılmıştır.

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Cihat ÜNLÜ ve Prof. Dr. Peter Mallmann

G38. 9-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Titanic Deluxe Otel, Antalyada düzenlenen “16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD)”ne katılmıştır.

Kongre ve TJOD Başkanı: Prof. Dr. Ateş KARATEKE

TJOD 2. Başkanı: Prof. Dr. S. Cansun DEMİR

TJOD Genel Sekreteri: Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu

G39. 4-7 Ekim 2018 Tarihleri Arasında Hilton Sarıgerme Hotel, Muğla’da Düzenlenen “Ovulasyon İndüksiyonu Ve İnfertilitede Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”na katılmıştır.

Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. Timur GÜRGAN

Sempozyum Eş Başkanı: Prof. Dr. Recai PAPUÇCU

Sempozyum Eş Başkanı: Prof. Dr. Erol TAVMERGEN

G40. 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Titanic Deluxe Otel, Antalyada düzenlenen “17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD)”ne katılmıştır.

Kongre ve TJOD Başkanı: Prof. Dr. Ateş KARATEKE

TJOD 2. Başkanı: Prof. Dr. S. Cansun DEMİR

TJOD Genel Sekreteri: Op. Dr. Volkan KURTARAN

G41. 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında, Burdur Mehmet Akif Üniversitesinde (MAKÜ) düzenlenen “2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi”ne (IHSLC-2009) katılmıştır.

Kongre Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mümin POLAT

G42. 22-24 Haziran 2019 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen “Batı Akdeniz ve Göller bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu”nda Oturum 4’de “Doğum sonu kanamalar ve diğer konular” oturumuna katılmıştır.

Sempozyum başkanı: Prof Dr. Evrim ERDEMOĞLU

Lokal organizasyon komitesi: Evrim Erdemoğlu, Tayup Şimşek, Dağıstan Tolga Arıöz, Tufan Öge, Nadi Keskin

 

H-ATIFLAR: TARANMA TARİHİ: 24/01/2020

SCOPUS’DA TARANAN 23 ADET YAYINDAN 13’ÜNE TOPLAM 97 ADET SCI, SCI-E;   6 ADET Open acces dergiden; 1 adet Kitap Chapter’ından ATIF YAPILMIŞTIR.

 

H1- Aşağıdaki yayına 8 adet atıf yapılmıştır.

Is leptin a significant predictor of bone mineral density in postmenopausal Turkish women?
Author(s): Oguz Serdar; Tapisiz Omer L.; Aytan Hakan; et al.
Source: RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL Volume: 29   Issue: 4   Pages: 393-396   DOI: 10.1007/s00296-008-0711-8   Published: FEB 2009

H1.1. Novel adipokines and bone metabolism. Liu Y, Song CY, Wu SS, Liang QH, Yuan LQ, Liao EY. Int J Endocrinol. 2013;2013: 895045. doi: 10.1155/2013/895045. Epub 2013 Feb 4.

H1.2. Influence of adipokines and ghrelin on bone mineral density and fracture risk: a systematic review and meta-analysis. Biver ESalliot CCombescure CGossec LHardouin PLegroux-Gerot ICortet B J Clin Endocrinol Metab. 2011 Sep;96(9):2703-13. doi: 10.1210/jc.2011-0047. Epub 2011 Jul 21.

H1.3. Leptin, fat mass, and bone mineral density in healthy pre- and postmenopausal women. Sherk VD, Malone SP, Bemben MG, Knehans AW, Palmer IJ, Bemben DA. J Clin Densitom. 2011 Jul-Sep;14(3):321-5. doi: 10.1016/j.jocd.2011.03.010. Epub 2011 May 19.

H1.4. Bone health as a function of adipokines and vitamin D pattern in elderly patients. Pedone, C.ab Napoli, N.cPozzilli, P.cLauretani, F.dBandinelli, S.eFerrucci, L.fRossi, F.F.aAntonelli-Incalzi, R.ag Rejuvenation Research Volume 16, Issue 6, 1 December 2013, Pages 467-474

H1.5. What’s the matter with MAT? Marrow adipose tissue, metabolism, and skeletal healthScheller, E.L.Rosen, C.J. Annals of the New York Academy of Sciences. Volume 1311, Issue 1, April 2014, Pages 14-30.

H1.6. Relationship between serum leptin levels and bone mineral density: A systematic review and meta-analysis  (Article) Liu, K.,  Liu, P.,  Liu, R.,  Wu, X. ,  Cai, M. Clinica Chimica Acta Volume 444, April 05, 2015, Pages 260-263.

H1.7. Correlation between serum leptin and bone mineral density in hemodialysis patients. Mahin Ghorban-Sabbagh,Fatemeh Nazemian, ,* Massih Naghibi,  Mohammad-Taghi Shakeri,Saeedeh Ahmadi-Simab,and Reza Javidi-Dasht-Bayaz.  J Renal Inj Prev. 2016; 5(3): 112–117.(Open Access)

H1.8The cause-effect relationship between bone loss and Alzheimer’s disease using statistical modeling By: Loskutova, NataliaWatts, Amber S.Burns, Jeffrey M.

MEDICAL HYPOTHESES   Volume: 122   Pages: 92-97   Published: JAN 2019

 

WEB OF SCİENCE DIŞI ATIFLAR-2019: (GOOGLE AKADEMİK)

H1.a. Association of bone fracture type and degree of callus formation with leptin concentration in children with long bone fractures

Z Paunović, I Stanojević, D Abazović, M Rakić – Vojnosanitetski …, 2019 – doiserbia.nb.rs

Background/Aim. Recent studies indicate that adipokines have important role in bone
physiology and pathology. Recent data indicate that adipokine leptin functions as a
regulator of bone growth at multiple levels, systemically and locally. So far, it has been …

 

 

 

H2. Aşağıdaki yayına 11 adet atıf yapılmıştır (9 adet SCİ dergi).

Title: Evaluation of 2407 fetuses in a Turkish population
Author(s): Ceylaner Gulay; Ceylaner Serdar; Gunyeli Ilker; et al.
Source: PRENATAL DIAGNOSIS Volume: 27   Issue: 9   Pages: 800-807   DOI: 10.1002/pd.1762   Published: SEP 2007

H2.1. Pathologic examination of fetal and placental tissue obtained by dilation and evacuation. Ernst LMGawron LFritsch MKArch Pathol Lab Med. 2013 Mar;137(3):326-37. doi: 10.5858/arpa.2012-0090-RA.

H2.2. Evaluation of fetal autopsy findings in the Hatay region: 274 cases. Hakverdı SGüzelmansur IGüngören AToprak SYaldiz MHakverdı AUTurk Patoloji Derg. 2012;28(2):154-61. doi: 10.5146/tjpath.2012.01115.

H2.3. Reasons for adult referrals for genetic counseling at a genetics center in Izmir, Turkey: analysis of 8965 cases over an eleven-year period. Cogulu OOzkinay FAkin HOnay HKaraca EDurmaz AADurmaz BAykut APariltay EKirbiyik OGunduz COzkinay CJ Genet Couns. 2011 Jun;20(3):287-93. doi: 10.1007/s10897-010-9342-9. Epub 2011 Jan 8.

H2.4. Validation of ultrasound diagnosis of fetal anomalies at a reference center in Pernambuco. Noronha Neto CSouza ASMoraes Filho OBNoronha AMRev Assoc Med Bras. 2009 Sep-Oct;55(5):541-6.

[Article in Portuguese]

H2.5. Perinatal pathologic examination of nonintact, second-trimester fetal demise specimens: The value of standardizationGawron, L.M.Hammond, C.Ernst, L.M. 2013

Source of the Document  Archives of Pathology and Laboratory Medicine 137 (8), pp. 1083-1087.

H2.6. Distribution of congenital anomalies in a neonatal intensive care unit in Turkey

Authors of Document Dursun, A.Zenciroglu, A.Hakan, N., (…), Okumus, N.Beken, S.

Year the Document was Publish 2014

Source of the Document Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine

H2.7. Çukurova bölgesinden 2150 perinatal otopsi olgusunun deǧerlendirilmesi | [Perinatal autopsy evaluation of 2150 autopsies in the Çukurova Region of Turkey]Açikalin, A.Kiliç Baǧir, E., Torun, G., Tunali, N.Gümürdülü, D .Turk Patoloji Dergisi/Turkish Journal of Pathology 30 (3), pp. 189-194.

H2.8. Iniencephaly and holoprosencephaly: report of a rare association. Tokmak A, Timur H, Dağlar K, Kara O. Case Rep Obstet Gynecol. 2014;2014:849589. doi: 10.1155/2014/849589. Epub 2014 Jul 2.

H2.9. Study of the incidence, and maternal and fetal risk factors for intra uterine fetal death. Boskabadi, H.a,   Maamouri, G.-A.b,  Tabatabaie, A.c,  Ayati, S.d,  Hassanzadeh, M.d,  Davarnia, M.e,  Parvini, Z.e,  Faramarzi, R.b,  Zakerihamidi, M.f  Journal of Mazandaran University of Medical Sciences Volume 24, Issue 122, 2015, Pages 356-362

H2.10. Maternal serum Vitamin D levels in pregnancies complicated by neural tube defects. Daglar, K.Tokmak, A. Kirbas, A.Guzel, A.I.Erkenekli, K.Yucel, A.Uygur, D.  Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine  Volume 29, Issue 2, 17 January 2016, Pages 298-302

H2.11. Is the diagnostic yield influenced by the indication for fetal autopsy?. Puri RD1Kotecha U1Lall M1Dash P1Bijarnia-Mahay S1Verma IC1Am J Med Genet A. – ISSN 0148-7299 -2016 May 20. doi: 10.1002/ajmg.a.37743.

 

WEB OF SCİENCE DIŞI ATIFLAR: (GOOGLE AKADEMİK)

 

H2.a. İlk Trimesterde Tanı Alan İniensefali Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Kerem Doğa Seçkin*, Pınar Kadiroğulları*, Burak Yücel*, Onur Karaaslan*, Gökhan Yıldırım* İKSST Derg 2016;8(1):61-64. doi:10.5222/iksst.2016.061

H2.b. İniensefali Clausus: Olgu Sunumu. Fedi ercan, Müslüm Sarıkaya, Aybike Tazegül Pekin, Sevcan Sarıkaya, Ali Acar. Bozok Tıp Dergisi: ISSN: 2146-4006; 2016:6(1)

H2.c. Üçüncü trimesterda nadir görülen iniensefali olgusu: Literatür ve yönetim

SA Arı, F Ökmen, İ HortuA Akdemir… – Ege Tıp Dergisi, 2018 – dergipark.org.tr

… iniencephaly apertus and clausus. Fetal Diagn Ther 2010;27(3):178-80. 2. Ceylaner
G, Ceylaner S, Günyeli I, Ekici E, Celasun B, Danişman N. Evaluation of 2407 fetuses
in a Turkish population. Prenatal Diagnosis 2007;27 …

H2.d. Four Years of Foetal Autopsies in A Peripheral Teaching Hospital: A Retrospective Analysis.

P Subashchandrabose, J Parthasarathy… – Congenital … – pdfs.semanticscholar.org

Background: The aim of our study was to assess the prevalent causes of foetal demise in our region, so as to facilitate necessary prenatal measures to reduce the Intra uterine deaths. Methods: A retrospective study on 28 foetuses, received in the Department of Pathology …DOI: 10.21276/APALM.2428; Annals of Pathology and Laboratory Medicine, Vol. 6, Issue 2, February, 2019

 

 

H3. AŞAĞIDAKİ YAYINA 13 ADET SCI ATIF + 9 GOOGLE AKADEMİK OLMAK ÜZERE TOPLAM 22 ATIF YAPILMIŞTIR.

Ceylaner S, Ceylaner G, Gunyeli İ, Ekici E, Tuğ M, Taner D, Ekerbicer H, Mollamahmutolu L, Danışman N. Postmortem evaluation of 220 prenatally diagnosed fetuses with neural tube defects: detection of associated anomalies in a Turkish population. Prenatal Diagnosis, 2006;26(2):147-53. DOI: 10.1002/pd.1378

H3.1. Associated malformations in cases with neural tube defects. Authors of Document Stoll, C.Alembik, Y.Dott, B. 2007  Source of the Document Genetic Counseling  18 (2), pp. 209-215

H3.2. Craniospinal malformations in a twelve-year fetopathological study; the efficiency of ultrasonography in view of fetopathological investigationsJoó, J.G.Beke, A.Szigeti, Z., (…), Tóth-Pál, E.Papp, C. 2008  Source of the Document Early Human Development  84 (2), pp. 115-119

H3.3. Defectos del tubo neural en productos de abortos espontáneos | [Neural tube defects in products of spontaneous abortions] Hernández, M.L.Romero-Fasolino, M.Morales-Machín, A., (…), Solís, E.Fasolino, C. 2009  Source of the Document Revista de Obstetricia y Ginecologia de Venezuela  69 (1), pp. 12-19

H3.4. Comparison of prenatal ultrasound findings and autopsy findings in fetuses terminated after prenatal diagnosis of malformations: An experience of a clinical genetics center. Authors of Document Phadke, S.R.Gupta, A.  2010  Source of the Document Journal of Clinical Ultrasound 38 (5), pp. 244-249

H3.5. A case of lower mesodermal defects sequence Authors of Document Tos, T.Aktas, S.Ikbal, M., (…), Senel, S.Ceylaner, S.  2010  Source of the Document Genetic Counseling  21 (4), pp. 381-384

H3.6. Associated malformations among infants with neural tube defects Stoll, C.Dott, B.Alembik, Y.Roth, M.-P. 2011  Source of the Document American Journal of Medical Genetics, Part A  155 (3), pp. 565-568

H3.7. Hatay yöresinde fetal otopsi bulgulari{dotless}ni{dotless}n deǧerlendirilmesi: 274 olgu | [Evaluation of fetal autopsy findings in the Hatay region: 274 Cases] Hakverdi, S.Güzelmansur, I.Güngören, A., (…), Yaldiz, M.Hakverdi, A.U. 2012  Source of the Document Turk Patoloji Dergisi/Turkish Journal of Pathology  28 (2), pp. 154-161

H3.8. Chromosome abnormality incidence in fetuses with cerebral ventriculomegaly. Authors of Document Gezer, C.Ekin, A.Ozeren, M., (…), Bilgin, M.Gezer, N.S.  2014  Source of the Document Journal of Obstetrics and Gynaecology  34 (5), pp. 387-391

H3.9. Chromosomal and structural anomalies in fetuses with open neural tube defects Ekin, A.Gezer, C.Taner, C.E., (…), Koç, A.Gezer, N.S. 2014  Source of the Document Journal of Obstetrics and Gynaecology  34 (2), pp. 156-159

H3.10. Características de fetos avaliados por suspeita de anencefalia: Um estudo de coorte de base populacional do Sul do Brasil | [Characteristics of fetuses evaluated due to suspected anencephaly: A population-based cohort study in southern Brazil]Pelizzari, E.Valdez, C.M.dos Santos Picetti, J., (…), Zen, P.R.G.Rosa, R.F.M. 2015  Source of the Document Sao Paulo Medical Journal  133 (2), pp. 101-108

H3.11. Perinatal and Neonatal Outcomes of Patients Who Were Diagnosed with Neural Tube Defect in Midtrimester Fetal Ultrasound Scan and Refused Request for Termination of Pregnancy  By: Melekoglu, RaufEraslan, SevilCelik, Ebru; et al. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL     Article Number: 6382825   Published: 2016

H3.12. Confrontation between ultrasound and fetopathological examination following therapeutic abortion performed in a maternity clinic in Tunisia By:Kehila, M (Kehila, Mehdi)[ 1 ] ; Halouani, A (Halouani, Ahmed)[ 1 ] ; Touhami, O (Touhami, Omar)[ 1 ] ; Abouda, HS (Abouda, Hassine Saber)[ 1 ] ; Khlifi, A (Khlifi, Abdeljalil)[ 2 ] ; Ben Hmid, R (Ben Hmid, Rim)[ 1 ] ; Benhassen, I (Benhassen, Ines)[ 4 ] ; Masmoudi, A (Masmoudi, Aida)[ 3 ] ; Chanoufi, MB (Chanoufi, Mohamed Badis)[ 1 ] PAN AFRICAN MEDICAL JOURNAL;2016; Volume: 25;Article Number: 256; DOI: 10.11604/pamj.2016.25.256.10011

H3.13. Post-mortem magnetic resonance (PMMR) imaging of the brain in fetuses and children with histopathological correlation By:Shelmerdine, SC (Shelmerdine, S. C.)[ 1 ] ; Hutchinson, JC (Hutchinson, J. C.)[ 2,3 ] ; Sebire, NJ (Sebire, N. J.)[ 2,3 ] ; Jacques, TS (Jacques, T. S.)[ 2,3 ] ; Arthurs, OJ (Arthurs, O. J.)[ 1,4 ] View Web of Science ResearcherID and ORCID; CLINICAL RADIOLOGY; Volume: 72; Issue: 12; Pages: 1025-1037; DOI: 10.1016/j.crad.2017.07.015; Published: DEC 2017 Document Type: Review

WEB OF SCİENCE DIŞI ATIFLAR: (GOOGLE AKADEMİK)

H3.a. Conventional Chromosome Analysis of Fetuses with Central Nervous System Anomalies and Associated Anomalies: Is Anything Changed?:Emre Ekmekci 1,* Emine DemirelServet Gencdal. Maternal-Fetal Medicine Unit, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Izmir Katip Celebi University, Izmir 35330, Turkey. Med. Sci. 2018, 6(1), 10; https://doi.org/10.3390/medsci6010010

 

H3.b. Four Years of Foetal Autopsies in A Peripheral Teaching Hospital: A Retrospective Analysis. P Subashchandrabose, J Parthasarathy – Congenital … – pdfs.semanticscholar.org Background: The aim of our study was to assess the prevalent causes of foetal demise in our region, so as to facilitate necessary prenatal measures to reduce the Intra uterine deaths. Methods: A retrospective study on 28 foetuses, received in the Department of Pathology …DOI: 10.21276/APALM.2428; Annals of Pathology and Laboratory Medicine, Vol. 6, Issue 2, February, 2019

H4- Aşağıdaki yayına 9 adet atıf yapılmıştır.

Guven MA, Gunyeli İ, Dogan M, Ciragil P, Bakaris S, Gul M. The demographic and behavioural profile of women with cervicitis infected with Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum and the comparison of two medical regimens.

Arch Gynecol Obstet 2005; 272:197-200. DOI: 10.1007/s00404-005-0734-2

H4.1. Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis and adverse pregnancy outcomes. Capoccia R, Greub G, Baud D. Curr Opin Infect Dis. 2013 Jun;26(3):231-40. doi: 10.1097/QCO.0b013e328360db58.

H4.2. Prevalence and antimicrobial susceptibility of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in a population of Italian and immigrant outpatients. Leli CMencacci ABombaci JCD’Alò FFarinelli SVitali MMontagna PBietolini CMeucci MPerito SBistoni FInfez Med. 2012 Jun;20(2):82-7.

H4.3. Role of Mycoplasma and ureaplasma species in female lower genital tract infections. Patel MA, Nyirjesy P. Curr Infect Dis Rep. 2010 Nov;12(6):417-22. doi: 10.1007/s11908-010-0136-x.

H4.4. Prevalence of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in women with chronic urinary symptoms. Baka SKouskouni EAntonopoulou SSioutis DPapakonstantinou MHassiakos DLogothetis ELiapis AUrology. 2009 Jul;74(1):62-6. doi: 10.1016/j.urology.2009.02.014. Epub 2009 Apr 15.

H4.5. Prevalance of Chlamydia trochomatis, Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis infections in the unexplained infertile women. Guven MADilek UPata ODilek SCiragil PArch Gynecol Obstet. 2007 Sep;276(3):219-23. Epub 2006 Dec 10.

H4.6. Clinical practice guideline for syndromic management of patients with sexually transmitted infections and other genital tract infections-2013 Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecologia  Volume 64, Issue 2, June 2013, Pages 126-177.

H4.7. Azithromycin versus doxycycline for the treatment of genital chlamydia infection: A meta-Analysis of randomized controlled trialsKong, F.Y.S.Tabrizi, S.N.Law, M., (…), Bradshaw, C.Hocking, J.S. Clinical Infectious Diseases 2014; 59 (2):193-205.

H4.8. Prevalence of sexually transmitted infections among healthy Korean women: Implications of multiplex PCR pathogen detection on antibiotic therapyKim, Y.Kim, J.Lee, K.-A. Journal of Infection and Chemotherapy 2014; 20 (1):74-76.

H4.9. Antibiotics for treating genital chlamydia trachomatis
infection in men and non-pregnant women (Protocol) Paez-Canro C, Martinez-Martinez F, Alzate JP, Lethaby A, Gaitán HG Antibiotics for treating genital chlamydia trachomatis infection in men and non-pregnant women (Protocol)
Copyright © 2013 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.

 

H5. Aşağıdaki yayına 9 adet atıf yapılmıştır.
Arslan S, Aytan H, Gunyeli İ, Koc O, Tuncay G, Tapisiz OL. Office hysteroscopic evaluation of endometrium: can we hit the target?  Arch Gynecol Obstet. 2005;271(3):200-2. DOI 10.1007/s00404-004-0659-1

H5.1. Office hysteroscopy: current trends and potential applications: a critical review. Siristatidis CChrelias CSalamalekis GKassanos DArch Gynecol Obstet. 2010 Oct;282(4):383-8. doi: 10.1007/s00404-010-1437-x. Epub 2010 Mar 27.

H5.2. Management of endometrial hyperplasia. Gültekin M, Dogan NU, Aksan G, Ozgul N. Minerva Ginecol. 2010 Oct;62(5):433-45. Review.

H5.3. Office hysteroscopy after ultrasonographic diagnosis of thickened endometrium in postmenopausal patientsCordeiro, A.Condeço, R.Leitão, C.Sousa, F.Coutinho, S.Silva, M.D.C.Bernardo, M.J.Mira, R. Gynecological Surgery. 2009; 6 (4) , pp. 317-322

H5.4. Current management of endometrial hyperplasia and endometrial intraepithelial neoplasia (EIN). Gültekin M, Diribaş K, Dursun P, Ayhan A. Eur J Gynaecol Oncol. 2009;30(4):396-401. Review.

H5.5. Role of diagnostic hysteroscopy in abnormal uterine bleeding and its histopathologic correlation. Patil SGBhute SBInamdar SAAcharya NSShrivastava DSJ Gynecol Endosc Surg. 2009 Jul;1(2):98-104. doi: 10.4103/0974-1216.71617.

H5.6. Validity of hysteroscopy and endometrial biopsy in the differential diagnosis of endometrial hyperplasiasGarcía-Suelto, M.M.-C.Pedreño, A.P.Guerra, Y.C.Rodríguez, E.R.Kaloup, M.C. Progresos en Obstetricia y Ginecologia 2009; 52 (7) , pp. 378-385.

H.5.7. Hysteroscopy as a valid tool for endometrial pathology in patients with postmenopausal bleeding or asymptomatic patients with a thickened endometrium: Hysteroscopic and histological resultsLoiacono, R.M.R.Trojano, G.Del Gaudio, N., (…), Galise, I.Trojano, V. 2015  Source of the Document Gynecologic and Obstetric Investigation 79 (3), pp. 210-216

H.5.8. Hysteroscopic Curettage Using the Lin Snare and Y Adaptor: A Review of 300 Cases. Chin H1Lin BL2. pii: S1553-4650(15)00616-0. doi: 10.1016/j.jmig.2015.08.008. Journal of Minimally Invasive Gynecology Volume 23, Issue 1, 1 January 2016, Pages 62-65

H.5.9.Original Research Article Diagnostic hysteroscopy in abnormal uterine bleeding:
a five years study in Kathmandu university hospital. Abha Shrestha1*, Bhagirathi Kayastha1, Ramesh Makaju2.  International Journal of Scientific Reports Shrestha A et al. Int J Sci Rep. 2017 May;3(5):128-133 http://www.sci-rep.com pISSN 2454-2156 | eISSN 2454-2164.

DOI: http://dx.doi.org/10.18203/issn.2454 2156.IntJSciRep20171998

 

WEB OF SCİENCE DIŞI ATIFLAR: (GOOGLE AKADEMİK)

 

H.5.a. Cochrane Database of Systematic Reviews; Antibiotics for treating urogenital Chlamydia trachomatis infection in men and non‐pregnant women

Cochrane Systematic Review – Intervention Version published: 25 January 2019 ; Carol Páez‐CanroJuan Pablo AlzateLina M GonzálezJorge Andres Rubio‐RomeroAnne LethabyHernando G Gaitán

https://doi.org/10.1002/14651858.CD010871.pub2

 

 

H6. Aşağıdaki yayına 24 adet atıf (1 tanesi open Access) yapılmıştır.

Günyeli I, Abike F, Dünder I, Aslan C, Tapısız OL, Temizkan O, Payaslı A, Erdemoğlu E. Chlamydia, Mycoplasma and Ureaplasma infections in infertile couples and effects of these infections on fertility.
Arch Gynecol Obstet. 2011 Feb;283(2):379-85. Epub 2010 Oct 27. DOİ .10.1007/s00404-010-1726-4.

H6.1. Concordance of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in Infertile Couples: Impact on Semen Parameters. Lee JSKim KTLee HSYang KMSeo JTChoe JH Urology. 2013 Jun;81(6):1219-24. doi: 10.1016/j.urology.2013.02.044. Epub 2013 Apr 18.

H6.2. Sexually transmitted infections and sexual function in relation to male fertility .Brookings, C.Goldmeier, D.Sadeghi-Nejad, H. Korean Journal of Urology. 2013;54 (3) , pp. 149-156.

H6.3. Tubal infertility and genital infection by Chlamydia trachomatis-Ureaplasma urealyticum José Urdaneta, M.Eliana Cantillo, H.Andrés Alarcón, S.Abdala Karame, H.De Acosta, J.S.Zoila Romero, A.Romero, N.B.Endrina Mujica, A. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecologia: 2013:78 (1):32-43. versión On-line ISSN 0717-7526

Rev. chil. obstet. ginecol. vol.78 no.1 Santiago  2013

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262013000100006

H6.4. The relationship between antisperm antibodies prevalence and genital Chlamydia trachomatis infection in women with unexplained infertilitySiam, E.M.Hefzy, E.M. Middle East Fertility Society Journal. 2012; 17 (2): 93-100

H6.5. Prevalence of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis infection in unselected infertile men . Salmeri, M.Valenti, D.La Vignera, S.Bellanca, S.Morello, A.Antonietta Toscano, M.Mastrojeni, S.Calogero, A.E. Journal of Chemotherapy. 2012; 24 (2): 81-86.

H6.6. The utility and cost of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae screening of a male infertility populationDomes, T.Lo, K.C.Grober, E.D.Mullen, J.B.Mazzulli, T.Jarvi, K. Fertility and Sterility. 2012;97 (2): 299-305.

H6.7. Bacterial infections of the lower genital tract in fertile and infertile women from the southeastern Poland . Authors of Document Tomusiak, A.Heczko, P.B.Janeczko, J.Pilarczyk-Zurek, M.Strus, M. Ginekologia Polska Volume 84, Issue 5, 2013, Pages 352-358

H6.8. Prevalence of ureaplasma urealyticum, mycoplasma hominis, chlamydia trachomatis infections, and semen quality in infertile and fertile men in ChinaLiu, J.Wang, Q.Ji, X.Tai, S.Lee, Y.  UROLOGY Volume: 83 Issue: 4 Pages: 795-799  DOI: 10.1016/j.urology.2013.11.009  Published: APR 2014

H6.9. Mycoplasmas and ureaplasmas: Clinical relevance and state of the art of diagnostic methods   Merluzzi S,  Fabbro E, Bizzaro N, La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio – Italian Journal of Laboratory Medicine June 2014, Volume 10, Issue 2, pp 89-96.

H6.10. Chlamydia trachomatis and Genital Mycoplasmas: Pathogens with an Impact on Human Reproductive Health. Ljubin-Sternak S1, Meštrović T2. J Pathog. 2014;2014:183167. doi: 10.1155/2014/183167.

H6.11. Detection of genital mycoplasmal infections among infertile females by multiplex PCR. Authors of Document Mousavi, A.Farhadifar, F.Mirnejad, R.Ramazanzadeh, R. 2014  Source of the Document Iranian Journal of Microbiology 6 (6), pp. 398-403

 

H6.12.Seminal Helicobacter pylori treatment improves sperm motility in infertile asthenozoospermic menasthenozoospermic men. Authors of Document El-Garem, Y.El-Sawy, M.Mostafa, T.  2014  Source of the Document Urology  84 (6), pp. 1347-1350

 

H6.13.Review Article Chlamydial Infection and Its Role in Male Infertility. Mary K. Samplaski, Trustin Domes, Keith A. Jarvi. Hindawi Publishing Corporation Advances in Andrology. Volume 2014, Article ID 307950, 11 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/307950

H6.14. Evaluation of fertility outcome as a consequence of intravaginal inoculation with sperm-impairing micro-organisms in a mouse model  By: Vander, Harpreet; Prabha, Vijay JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY  Volume: 64   Pages: 344-347   Part: 4   Published: APR 2015

H6.15. Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis infections and semen quality in 19,098 infertile men in China. Chuan Huang1, Xingyu Long2, Shuang Jing 1, Liqing Fan 1,2, Kongrong, Xu 1, Siyang Wang 1, Wenbing Zhu1,2 World J Urol DOI 10.1007/s00345-015-1724-z. Received: 17 July 2015 / Accepted: 28 October 2015

H6.16. Mycoplasma and ureaplasma infection and male infertility: a systematic review and meta-analysis  By: Huang, C.; Zhu, H. L.; Xu, K. R.; et al. ANDROLOGY  Volume: 3   Issue: 5   Pages: 809-816   Published: SEP 2015

H6.17. The Effect of Infection With Genital Mycoplasma hominis
and the Presence of Antisperm Antibodies in Iranian
Women With Unexplained Infertility. Mana Talebi Farahani¹, Farzaneh Hoseini1*, Arash Minai-Tehrani2, Marefat Ghafari Novin³ International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences. Vol. 4, No. 1, January 2016, 18–22. ISSN 2330- 4456.  doi 10.15296/ijwhr.2016.05

H6.18. CHLAMYDIA Book. March 2012. Edited by Mihai Mares. Published by InTech

Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia  ISBN 978-953-51-0470-4; Publisher: InTech, Editor: Mihai Mares, ISBN: 978-953-51-0470-4; Chapter 13; The Role of Chlamydia trachomatis in Male Infertility, Gilberto Jaramillo-RangelGuadalupe Gallegos-AvilaBenito, Ramos-Gonzalez +6 more authors., Salomon Alvarez-Cuevas

*Department of Pathology, School of Medicine, Autonomous  University of Nuevo Leon, Monterrey, Nuevo Leon,  Mexico .Chlamydia. Available from: https://www.researchgate.net/publication/225039042_Chlamydia [accessed Feb 8, 2016]. Literature 132.

H6.19. CHLAMYDIA Book. March 2012. Edited by Mihai Mares. Published by InTech  Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia  ISBN 978-953-51-0470-4; Publisher: InTech, Editor: Mihai Mares, ISBN: 978-953-51-0470-4; Correlation Between Chlamydia trachomatis IgG and Pelvic Adherence Syndrome Full-text · Chapter · Mar 2012 Demetra SocolovCoralia BleotuNora Miron +6 more authors…Razvan Socolov Available from: https://www.researchgate.net/publication/225039042_Chlamydia [accessed Feb 8, 2016].

H6.20. Survey on the genital Mycoplasmosis by multiplex PCR. Esmaeil Ghorbanalinezhad E, Amirmozafari N, Sepahi AA, Nejad RK. International Journal of Molecular and Clinical Microbiology . 2014 (2):451-456.

H6.21. Prevalence and distribution of Chlamydia trachomatis genovars in Indian infertile patients: a pilot study. JYOTI RAWRE,BENU DHAWAN,1 NEENA MALHOTRA,VISHNUBHATLA SREENIVAS,SHOBHA BROOR and RAMA CHAUDHRY. 2016 APMIS. APMIS 124: 1109–1115.  Published by John Wiley & Sons Ltd.
DOI 10.1111/apm.12622

H6.22. Asymptomatic Infection With Mycoplasma hominis Negatively Affects Semen Parameters and Leads to Male Infertility as Confirmed by Improved Semen Parameters After Antibiotic Treatment. Mohammad Hossein Ahmadi, Akbar Mirsalehian, Mohammad Ali Sadighi Gilani, Abbas Bahador, and Malihe Talebi. UROLOGY (ISSN: 00904295- DOI: 10.1016/j.urology.2016.11.018) 100: 97–102, 2017.

H6.23. Leli C, Mencacci A, Latino MA, Clerici P, Rassu M, Perito S, Castronari

R, Pistoni E, Luciano E, De Maria D, Morazzoni C, Pascarella M, Bozza S, Sensini A, Prevalence of cervical colonization by Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis and Mycoplasma genitalium in childbearing age women by a commercially available multiplex real-time PCR: an Italian observational multicentre study, Journal of Microbiology, Immunology and Infection (2017), doi: 10.1016/j.jmii.2017.05.004. (OPEN ACCESS dergi)

H6.24. Jue JS, Ramasamy R. Significance of positive semen culture in relation to male infertility and the assisted reproductive technology process. Transl Androl Urol
2017. doi: 10.21037/tau.2017.06.23 ISSN 2223-4683 (Emerging Sources Citation Index) Transl Androl Urol 2017  doi: 10.21037/tau.2017.06.23

 

H7. Aşağıdaki yayına 3 adet atıf yapılmıştır.

Oguz S, Aytan H, Tapisiz OL, Gunyeli I, Erdem S, Tuncay G, Mollamahmutoglu L. Is leptin associated with serum lipid profile or any other parameters of blood biochemistry in post-menopausal women with osteoporosis? J Int Med Res.(ISSN:0300-0605:C GRUBU-SCI; DOI: 10.1177/147323000403200403) 2004;32(4):359-66.

H7.1. Correlation of serum leptin and resistin levels with the metabolic risk factors of pre- and postmenopausal women in South India. Priya, T.aChowdhury, M.G.aVasanth, K.aVijayakumar, T.M.aIlango, K.aAgrawal, A.bDubey, G.P.BioMedicine (Netherlands) Volume 3, Issue 4, December 2013, Pages 167-173

H7.2. Assessment of serum leptin and resistin levels in association with the metabolic risk factors of pre- and post-menopausal rural women in South India Priya, T.aChowdhury, M.G.aVasanth, K.aVijayakumar, T.M.aIlango, K.aAgrawal, A.bDubey, G.P.Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews Volume 7, Issue 4, October 2013, Pages 233-237.

H7.3. Relationship Between Serum Leptin Level and Serum Lipid Profile in Male Obstructive Sleep Apnea Syndrome Patients. Abhishek DubeySurya KantSarita AgarwalAbbas Ali MahdiSunita Tiwari  Ind J Clin Biochem DOI 10.1007/s12291-014-0468-7

H8. Aşağıdaki yayına 9 adet atıf yapılmıştır.

Ozgönen H, Erdemoglu E, Gunyeli I, Güney M, Mungan T. Comparison of the effects of laparoscopic bipolar electrocoagulation and intracorporeal suture application to ovarian reserve in benign ovarian cysts. Arch Gynecol Obstet. (ISSN: 0932-0067; C GRUBU-SCI-E, doi: 10.1007/s00404-012-2638-2.) 2013;287(4):729-32.

H8.1. Relationship between ovarian cysts and infertility: What surgery and when? Legendre, G. Catala, L.Morinière, C.Lacoeuille, C.Boussion, F.Sentilhes, L.Descamps, P Fertility and Sterility Volume 101, Issue 3, March 2014, Pages 608-614

H8.2.A minimally invasive approach with fertility preservation in a young woman with distinct bilateral ovarian masses: A case report and review of the literature

Authors of Document Carneiro, M.M.de Ávila, I.Gouvea, P.S.Torres, M.G.M.Filogônio, I.D.S. Year the Document was Publish 2014

Source of the Document Jornal Brasileiro de Reproducao Assistida

 

H8.3. Effect of Hemostatic Method on Ovarian Reserve Following Laparoscopic Endometrioma Excision; Comparison of Suture, Hemostatic Sealant, and Bipolar Dessication. A Systematic Review and Meta-Analysis. Ata B1Turkgeldi E2Seyhan A3Urman B2J Minim Invasive Gynecol. 2015 March – April;22(3):363-372. doi: 10.1016/j.jmig.2014.12.168.

 

H8.4. Adnexal masses in children and adolescents. Kelleher CM1Goldstein AMClin Obstet Gynecol. 2015 Mar;58(1):76-92. doi: 10.1097/GRF.0000000000000084.

 

H8.5. Comparing ovarian reserve after laparoscopic excision of endometriotic cysts and hemostasis achieved either by bipolar coagulation or suturing: a randomized clinical trial.  Asgari Z1Rouholamin S2,3Hosseini R1Sepidarkish M4Hafizi L5Javaheri A6Arch Gynecol Obstet. 2015 Oct 22. [Epub ahead of print] doi: 10.1007/s00404-015-3918-4

H8.6. Management of Adnexal Masses in Children and Adolescent Populations: Advocating for Ovarian Conservation. Michael S. Kinson, Lisa Beth Spiryda.

1 Clinical Lecturer, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Florida, Gainesville, FL 32610, USA

2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, FL 32610, USA. Article Ref. #: 1000SROJ2113. http://dx.doi.org/10.17140/SROJ-2-113. Surgical Research;  http://dx.doi.org/10.17140/SROJ-2-113;  Surg Res Open J; 2015; 2(2):72-76.            ISSN 2377-8407; Volume 2:Issue 2; Published: December 2nd, 2015, mini Review

 

H8.7. The effect of bipolar electrocoagulation during ovarian cystectomy on ovarian reserve: a systematic review . By: Pergialiotis, Vasilios; Prodromidou, Anastasia; Frountzas, Maximos; et al. AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY  Volume: 213   Issue: 5   Pages: 620-628   Published: NOV 2015

H8.8. Comprehensive assessment of the impact of laparoscopic ovarian cystectomy on ovarian reserveDing, Y.Yuan, Y.Ding, J., (…), Zhang, X.Hua, K. 2015

Source of the Document Journal of Minimally Invasive Gynecology 22 (7), pp. 1252-1259

H8.9. Which Should Be the Preferred Technique During Laparoscopic Ovarian Cystectomy: Hemostatic Sutures or Bipolar Electrocoagulation? A Randomized Controlled Prospective Study of Long-Term Ovarian Reserve. Cagdas Sahin, Ali Akdemir, Ahmet Mete Ergenoglu, Banu Ozgurel, Ahmet Ozgur Yeniel, Dilek Taskiran and Fatih Sendag. Reproductive Sciences .1-7 The Author(s) 2016 Reprints and permission: sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1933719116657195

H9. Aşağıdaki yayına 5 adet atıf yapılmıştır.

Günyeli I, Erdemoğlu E, Ceylaner S, Zergeroğlu S, Mungan T. Histopathological analysis of the placental lesions in pregnancies complicated with IUGR and stillbirths in comparison with noncomplicated pregnancies. J Turkish-German Gynecol Assoc 2011; 12(2): 75-9.(doi:10.5152/jtgga.2011.19: ISSN:1309-0399)

H9.1.  A triple risk model for unexplained late stillbirth

Authors of Document Warland, J.Mitchell, E.A.

Year the Document was Publish 2014

Source of the Document BMC Pregnancy and Childbirth

H9.2.  Investigating the association of villitis of unknown etiology with stillbirth and fetal growth restriction – A systematic review

Authors of Document Derricott, H.Jones, R.L.Heazell, A.E.P.

Year the Document was Publish 2013

Source of the Document Placenta

H9.3.  Effect of Gestational Diabetes on Gross Morphology, Histology and

Histochemistry of Human Placenta. Ahmed TME, Halima AA; Endocrinology & Metabolic Syndrome. Endocrinol Metab Syndr: 2016;5:1.

http://dx.doi.org/10.4172/2161-1017.1000227 (OPEN ACCESS)

H9.4.  A clinicopathological study of the IUGR placenta and its implication in the therapeutic intervention. N Thilagavathy Sharmila,  G Meenakumari, S Ibrahim Shifa, L Muthumani. International Journal of Recent Trends in Science And Technology, ISSN 2277-2812 E-ISSN 2249-8109, Volume 17, Issue 2, 2015 pp 131-135

H9.5.  Perivellosa disease massive fibrin deposition, association with Down syndrome: case report and literature review. Cristobal Barragan Ochoa1*, Raul D. Lara Sanchez1, Junior J. Araiza Navarro1,  María I. Tolentino Sosa2, Tania P. Alvarez Dominguez3, Roberto Rivera Villanueva4. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology Ochoa CB et al. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2017 Jan;6(1):280-283. pISSN 2320-1770 | eISSN 2320-1789- DOI: http://dx.doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20164501

İndexes: National Library of Medicine (NLM) CatalogDirectory of Open Access Journals (DOAJ)Index Medicus for South-East Asia Region (WHO)Index Copernicus (ICV 2015: 91.95, ICV 2014: 88.60, ICV 2013: 6.38, ICV 2012: 5.17), ScopeMedCrossRefEBSCO A-to-ZUlrichswebJournal IndexGoogle ScholarJ-GateDirectory of ScienceGaleJournalTOCsResearchBibICMJESHERPA/RoMEO

 

H10. Aşağıdaki yayına 3 adet atıf yapılmıştır.

Erdemoglu E, Seçkin B, Gunyeli I, Güney M, Seçkin M, Mungan T. Reduction of postoperative adhesions by trimetazidine: an experimental study in a rat model. Arch Gynecol Obstet. (ISSN: 0932-0067;C GRUBU-SCI-E; DOI: 10.1007/s00404-011-2072-x) 2012 Mar;285(3):757-61.

H10.1.  Antienflamatuar and antiadhesive effect of clioquinol. Yildiz T1Ilce Z2Yildirim M3Akdogan M4Yurumez Y5Varlikli O2Dilek FH3Int J Surg. 2015 Mar;15:17-22. doi: 10.1016/j.ijsu.2015.01.022.

H10.2. A systemic review of randomized controlled studies about prevention with pharmacologic agents of adhesion formation in the rat uterine horn model. Oner G1Ulug P2Arch Med Sci. 2015 Apr 25;11(2):274-81. doi: 10.5114/aoms.2014.47875. Epub 2015 Jan 14.

H10.3. Antioxidants and laparoscopic surgeries. Authors of Document Sheweita, S.A.Guraya, S.Y.Murshid, K.R.  2012  Source of the Document Systems Biology of Free Radicals and Antioxidants  pp. 3947-3965

H10.4. A randomized controlled experimental study of the efficacy of platelet-rich plasma and hyaluronic acid for the prevention of adhesion formation in a rat uterine horn model. Murat Oz, Nilufer Cetinkaya, Sevda Bas, Elmas Korkmaz, Emre Ozgu, Gokay Serdar Terzioglu, Umran Buyukkagnici, Serap Akbay, Muzaffer Caydere. Archives of Gynecology and Obstetrics. pp 1-8 First online: 29 March 2016

 

H11. Aşağıdaki yayına 8 adet atıf (1 adet Open Access dergi; 1 adet Kitap bölümü) yapılmıştır.

Koca D, Yıldız S, Soyupek F, Gunyeli I, Erdemoglu E, Soyupek S, Erdemoglu E. Physical and Mental Workload in Single Incision Laparoscopy (SILS) and Conventional Laparoscopy. Surg Innov 2014 Nov 6. pii:1553350614556363. [Epub ahead of print]  (ISSN: 1553-3506 – SCI-E; doi: 10.1177/1553350614556363.) Surg Innov. 2015 Jun;22(3):294-302.

H11.1. Impact of single-incision laparoscopic cholecystectomy (SILC) versus conventional laparoscopic cholecystectomy (CLC) procedures on surgeon stress and workload: a randomized controlled trial. Abdelrahman AM1Bingener JYu DLowndes BRMohamed AMcConico ALHallbeck MSSurg Endosc. 2015 Jul 21. [Epub ahead of print] DOI: 10.1007/s00464-015-4332-5

H11.2. Single-incision laparoscopic cholecystectomy with curved versus linear instruments assessed by systematic review and network meta-analysis of randomized trials. Antoniou SA1Morales-Conde SAntoniou GAPointner RGranderath FASurg Endosc. 2015 Jun 23. [Epub ahead of print] DOI: 10.1007/s00464-015-4283-x

H11.3. Comparison of Single Port Access Versus Multiple Port Access Systems in Elective Laparoscopy: 98 Dogs (2005-2014)Laparoscopy: 98 Dogs (2005-2014)

Authors of Document Gonzalez-Gasch, E.Monnet, E.  Veterinary Surgery

Volume 44, Issue 7, 1 October 2015, Pages 895-899

H11.4. Single Incision Laparoscopic Appendicectomy versus Conventional Three-port Laparoscopic Appendicectomy: a systematic Review and Meta-analysis. Aly OE1, Black DH2, Rehman H2, Ahmed I2. Int J Surg. 2016 Oct 2;35:120-128. doi: 10.1016/j.ijsu.2016.09.087. [Epub ahead of print]

 

H11.5. Kinematic and ergonomic assessment of laparoendoscopic single-site surgical instruments during simulator training tasks. M. Susan HallbeckBethany R. LowndesBernadette McCrory, Melissa M. Morrow, Kenton R. Kaufman, Chad A. LaGrangeApplied Ergonomics. Applied Ergonomics 62 (2017) 118-130. http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2017.02.003 (Applied Ergonomics-ISSN: 0003-6870-ELSEIVER-OPEN ACCESS DERGİ)

 

 

H11.6. Ergonomics in Laparoscopic Surgery. Francisco Miguel Sánchez Margallouan A. Sánchez-Margallo Chapter  In book: Laparoscopic Surgery, · February 2017, Publisher: DOI: 10.5772/66170 · InTech, pp.105-123

 

H11.7. Muscular workload of veterinary students during simulated open and laparoscopic surgery: A pilot study*Kilkenny J1Larson DJ2MacCormick M1Brown SHM2Singh A1.    Vet Surg. 2017 May 29. doi: 10.1111/vsu.12672. [Epub ahead of print] ISSN:0161-3499 (Print)

 

H11.8. Novel Simulation Device for Targeting  Tumors in Laparoscopic Ablation:

A Learning Curve Study. Jutric Z1Grendar J1Brown WL2,3Cassera MA1Wolf RF1,2Hansen PD1,2Hammill CW4Surg Innov. 2017 Jun 1:1553350617715833. doi: 10.1177/1553350617715833. [Epub ahead of print]

 

H12. Aşağıdaki yayına 2 adet atıf yapılmıştır.

Bilen E, Tola EN, Oral B, Doguc DK, Gunyeli I, Kose SA, Ilhan I. Do follicular fluid gelatinase levels affect fertilization rates and oocyte quality? Arch Gynecol Obstet. (ISSN: 0932-0067; C GRUBU-SCI-E, doi:10.1007/s00404-014-3370-x) 2014 Dec;290(6):1265-71.

H12.1. Matrix metalloproteinase 2 level in human follicular fluid is a reliable marker of human oocyte maturation in in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection cycles. Yang, W.-J.aLiu, F.-C.cHsieh, J.-S.a ,Chen, C.-H.b ,Hsiao, S.-Y.d ,Lin, C.-S.a  Reproductive Biology and Endocrinology Volume 13, Issue 1, September 04, 2015, Article number 102

H12.2. Developmental consequences of supplementing with matrix metallopeptidase-9 during in vitro maturation of heat-stressed bovine oocytes. Goodwin MR1Rispoli LAPayton RRSaxton AMEdwards JLJ Reprod Dev. 2016 Jul 21. [Epub ahead of print]

 

 

H13. Aşağıdaki yayına 1 adet atıf (SCI-E) yapılmıştır.

Gunyeli I, Kose SA, Ozkaya O, et al. Granulocytic sarcoma of the cervix:
is hysterectomy necessary? J Obstet Gynecol. 2015;35:315–316.

H13.1. Myeloid sarcoma identified on liquid-based cervical cytology samples: A report of two cases. Snider JS1Eichel Y1Caudell AM1Chajewski OS1Yang J1Lindsey KG1Diagn Cytopathol. 2017 May 31. doi: 10.1002/dc.23763. [Epub ahead of print]  (SCI-E)

 

 

I-HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN: Teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar.

I1- Günyeli İ. Prematür Ovaryan Yetmezlik. Medical Network Actual Medicine. 2009:17(12):27-30.

I2– Günyeli İ, Erdemoğlu E. AIDS/ HIV. Medical Network Actual Medicine. 2010;18(12):22-24.

I3- Günyeli İ, Erdemoglu E. Human Papilloma Virüs Tanısı, Tedavisi ve Hastalıktan Korunma. Medical Network Actual Medicine. 2010;18(7):33-36.

I4- Günyeli İ, Erdemoğlu E. Gebelikte Ağrı Kesici Kullanımı. Medical Network Actual Medicine. 2011;19(4):5-7.

I5- Günyeli İKürtaj Hakkında Tüm Bilmek İstedikleriniz. Medical Network Actual Medicine. 2011;19(7):22-24.

I6- Günyeli İ, Erdemoğlu E. Klamidya Trachomatis Enfeksiyonu (Nongonokoksik Üretrit). Medical Network Actual Medicine. 2011;19(10): 13-15.

I7– Günyeli İ. Gonore. Medical Network Actual Medicine. 2012;20(5):12-14.

I8– Günyeli İ. Adet Dönemi sancıları-Dismenore. Şurup Dergisi. Ücretsiz sağlık Aktuel Dergisi (SDÜ yayınları) Nisan 2011;5(2):12-13.

I9- Günyeli İ. Genital Bölgede Kaşıntı. Şurup Dergisi. Ücretsiz sağlık Aktuel Dergisi (SDÜ yayınları) Temmuz 2013;14(4):12-15.

I10– Günyeli İDoğum Kontrol Hapları ve Kanser. Medical Network Actual Medicine. 2013; 21(12): 10-11.

I11- Günyeli İ. Planlı Evde Doğum. Medical Network Actual Medicine. 2014;22(11):6-11.

 

 

İ. ULUSAL KİTAPLARDA BASILAN BÖLÜM YAZARLIĞI

İ1. Mungan T, Gunyeli İ. “İntrauterin Büyüme Kısıtlılığı”. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi (3. BASKI-Atlas Kitapçılık). ISBN: 978-975-7175-97-1 Editör: Prof. Dr. M. Nedim ÇİÇEK 2012; 1.Cilt:40.Bölüm:473-492.

İ2. Mungan T, Erdemoğlu E, Günyeli İ. “Yardımcı Üreme Teknikleri Gebeliklerinde Perinatal Sonuçlar ve Yönetim”.  Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi (3. BASKI- Atlas Kitapçılık). ISBN: 978-975-7175-97-1 Editör: Prof. Dr. M. Nedim ÇİÇEK 2012; 2.Cilt:160. Bölüm:2039-2047.

DOÇENTLİK SONRASI YAYINLAR

İ3. Mungan T, Günyeli İ. “Fetal Toraksın Ultrasonografik Değerlendirilmesi”. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi El Kitabı (1. Baskı – Modern Tıp Kitabevi Tic. Ltd. Şti; Özyurt Matbaacılık-04-02-2015). ISBN: 978-605-4477-07-4 Editör: Prof. Dr. M. Nedim ÇİÇEK, Editör yrd: Op. Dr. İnci KAHYAOĞLU 2015; Kısım II, Bölüm: 18; Sayfa: 393-472.

İ4. Günyeli İ. “Gebe Muayenesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Muayene Kitabı- 268 SAYFA (1. Baskı – Yayıncı – Genel Dağıtım: S.D.Ü. Kitabevi; S.D.Ü. Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri Matbaa Sertifika No: 16902) ISBN: 978-605-9454-42-1 Editör: Prof. Dr. Özgür PİRGON 2019; Bölüm:37;Sayfa:163-166.

İ5. Günyeli İ. “Jinekolojik Muayene”. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Muayene Kitabı-268 SAYFA (1. Baskı – Yayıncı – Genel Dağıtım: S.D.Ü. Kitabevi; S.D.Ü. Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri Matbaa Sertifika No: 16902) ISBN: 978-605-9454-42-1 Editör: Prof. Dr. Özgür PİRGON 2019; Bölüm:38;Sayfa:167-170.

İ6. Günyeli İ, Özkaya O, Saygın M.”Serviksin Benign Hastalıkları” Kadın Hastalıkları ve Doğum Kitabı (1. Baskı –Yayıncı – Modern Tıp Kitabevi Tic. Ltd. Şti- Özyurt Matbaacılık Ankara. ISBN: 978-605-4477-28-9 Editörler: Doç. Dr. İbrahim ALANBAY, Prof. Dr. Emre KARAŞAHİN 2020; Bölüm: 80; Sayfa: 1167-1185.

İ7. Günyeli İ, “Kadın infertilitesinde sigaranın rolü” Solunum Okulu (Sigara ve KOAH ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı) (1. Baskı-2019: İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti. 34104, Çapa-İstanbul-Türkiye www.istanbultip.com.tr) ISBN – 978-605-7607-56-0; 2019; Editörler: Prof. Dr. Önder ÖZTÜRK, Doç. Dr. Mustafa SAYGIN, Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELİKKOL; 2019; Bölüm 7; Sayfa: 70-72.

J. ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE & SEMPOZYUM & WORKSHOP’DA DÜZENLEYİCİ – KONUŞMACI – EĞİTİMCİ – OTURUM BAŞKANI OLMAK

 

J1. ÜROJİNEKOLOJİ DERNEĞİ ISPARTA TOPLANTISI.

22-23 Aralık 2012 tarihinde Isparta Basmacıoğlu Otelde düzenlenen “Ürojinekoloji Workshop”ında Düzenleyici ve konuşmacı olarak yer almıştır.

22- ARALIK CUMARTESİ İLK OTURUM, Saat 16:30-16:50 “AŞIRI AKTİF MESANE” KONULU KONUŞMA YAPMIŞTIR.

Workshop moderatörleri:

Prof. Dr. Fuat DEMİRCİ: Ürojinekoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. Baha ORAL: SDÜ Tıp fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğ. A.D Başkanı

OTURUM BAŞKANLARI

PROF.DR. TAYYUP ŞİMŞEK, OP. DR. NEVZAT KARINCA

J2. 1. ULUSLARARASI TIP KONGRESİ “NORMAL DOĞUM EĞİTİM KURSU” WORKSHOP

1. Uluslararası Tıp Kongresi çerçevesinde 04 Mayıs 2013 Cumartesi günü 18:00-19:30 saatleri arasında Araştırma ve Uygulama Hastanesi dersliklerinde yapılan “Normal Doğum Eğitim Kursu” başlıklı Workshop ‘ta      eğitimci olarak görev almıştır.

J3. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONU: “CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONFERANSI”, 3 MART 2010, GÜRE YERLEŞKESİ, KONFERANS SALONU, GİRESUN.

J4. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TURKMSIC TOPLULUĞU’NUN DÜZENLEDİĞİ, “TIP TARİHİ VE CİNSEL SAĞLIK” PANELİNDE, KONUŞMACI. 03-05-2011, ISPARTA.

J5. TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ DERNEĞİ (TJOD-ANTALYA) ANTALYA ŞUBESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ÜROJİNEKOLOJİ TOPLANTISINDA “AŞIRI AKTİF MESANE” KONULU KONUŞMA YAPMAK (18:45-19:10). 16-Kasım-2013, Cumartesi, Su Hotel, Antalya.

Oturum başkanı: Prof. Dr. İnanç MENDİLCİOĞLU (A.Ü.T.F): TJOD Antalya Şube Başkanı

J6. 6. ULUSAL ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİNDE OTURUM BAŞKANLIĞI: 25 Kasım 2013 Pazartesi günü saat 09:00 ile 11:00 saatleri arasında “Sözel Bildiri Sunumları” adlı toplantıda Prof.Dr. Selçuk Özden ve Yrd. Doç. Dr. İlker GÜNYELİ oturum başkanlığı yapmışlardır. 23-26 Kasım 2013, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul, Türkiye.

Kongre ve Dernek Başkanı: Prof. Dr. Fuat DEMİRCİ

Kongre ve Dernek Sekreteri: Prof. Dr. Fulya DÖKMECİ

J7. OVULASYON İNDÜKSİYONU SEMPOZYUMU’NDA DÜZENLEYİCİ VE “KADIN İNFERTİLİTESİ” KONULU KONUŞMA YAPMAK. 23 MART 2014,  ANEMON OTEL, AFYON, Türkiye. 1. Oturum: Saat 10:00-10:20, “İNFERTİL ÇİFTTE KADININ DEĞERLENDİRİLMESİ (HSG, L/S, H/S ne zaman, nasıl?)” Oturum Başkanları: Prof. Dr.Baha ORAL; Uzman Dr. Beyhan TEVFİK

Üreme Tıbbı Derneği Başkanı: Prof. Dr. Erol TAVMERGEN

Kurs Koordinatörleri: Prof. Dr. Murat SÖNMEZER, Prof. Dr. Mehmet YILMAZER

J8. 2. Uluslararası Tıp Kongresi “Normal Doğum Eğitim Kursu” Workshop düzenlemek. 2. Uluslararası Tıp Kongresi çerçevesinde 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü 17:45-19:30 saatleri arasında Araştırma ve Uygulama Hastanesi dersliklerinde yapılan “Normal Doğum Eğitimi Kursu” başlıklı work-shop ‘ta eğitimci ve düzenleyici olarak görev almıştır.

Düzenleyici: SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı

J9. 5. Uluslararası Hücre membranları ve Oksidatif Stress Kongresi’nde OTURUM BAŞKANLIĞI: 9-12 Eylül 2014 tarihleri arasında, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kongre Merkezinde düzenlenen kongrede, 09 Eylül 2014’de Salı günü, Saat 15:00-15:30 saatleri arasındaki oturumda İlker Günyeli ve Paolo Sarti Oturum başkanlığı yapmıştır.

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU

2. Başkan: James W. Putney Jr

J10. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KADIN HAST VE DOĞ A.D’NIN DÜZENLEDİĞİ “PELVİK CERRAHİ ÜROJİNEKOLOJİ SEMPOZYUMU”NDA “ARKA KOMPARTMAN VE ONARIMI” KONULU KONUŞMA YAPMAK (3. OTURUM; 14:30-14:45). 21-ARALIK-2014, Pazar, SDÜ TIP KONFERANS SALONU, Isparta.

Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. Baha ORAL         Sekreterya: Doç. Dr. Evrim ERDEMOĞLU

J11. 14-17 EKİM 2015 tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze’de Düzenlenen “7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi”’nde 16 Ekim 2015 Cuma gününde, 1. Oturum olan ÜROJİNEKOLOJİDE TEMEL DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ oturumunda saat 15:40-15:50 arasında “Muayene, Anamnez Formları Ne içermeli, Stres Test, Q tpi test, Rezidü idrar ölçümü” konulu konuşma yapmıştır.

KONGRE BAŞKANI                                                         KONGRE SEKRETERİ

PROF.DR. FUAT DEMİRCİ                                        PROF.DR. FULYA DÖKMECİ

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali YANIK; Prof. Dr. Tolga ERGİN

 

J12. 9-10 OCAK 2016 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen “Antalya Ürojinekoloji Çalıştayı Bölgesel Ürojinekoloji Toplantısı” kapsamında 9 Ocak 2016 tarihli III. Oturum olan ve 13:30-15:00 saatleri arasında gerçekleşen “Üriner İnkontinans Tedavi Yaklaşımları” oturumunda Oturum Başkanlığıyapmıştır.

Workshop Başkanı: Prof. Dr. İsmail Mete İtil; 2. Başkan: Doç. Dr. Aysel UYSAL; Bilimsel Sekreterya: Prof. Dr. Petek BALKANLI – Doç. Dr. Aysun KARABULUT

 

J13. 06-08 Mayıs 2016 tarihleri arasında Acapulco Otel, Girne-Kıbrıs’da düzenlenen “7. TJOD ASİSTAN OKULU” çalıştayında 6 Mayıs 2016-Cuma günü yapılan 1. Oturumda (saat 15:00-16:15) “İnfertil Çiftin değerlendirilmesi” konulu konuşma yapmıştır (Oturum Başkanları: Selçuk SÖYLEMEZ, Devrim TOK).

Asistan Okulu Sorumlusu: Prof. Dr. İsmail Mete İtil

TJOD Başkanı: Prof. Dr. S. Cansun DEMİR

J14. 05-09 Ekim 2016 tarihleri arasında Kaya Palazzo Gol Resort Hotel Belek-Antalyada düzenlenen 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresinde (TJOD) 05.10.2016 tarihinde   Saat: 15:00 – 16:30  Salon: SALON A’da ONKOLOJİ / HPV TARAMASI VE HPV AŞILARI oturumunda Prof. Dr.Hulusi Gürel ile birlikte Oturum Başkanlığı yapmıştır.

 

J15. 02-04 Aralık 2016 Tarihleri arasında, Koru Hastaneleri tarafından organize edilen, The Green Park Hotel Ankarada düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi”nde 4 Aralık Pazar günü, 6. Oturum olan Doğum İndüksiyonu ve Augmentasyonu oturumunda (Oturum Başkanları: Feride Söylemez, Özdemir Himmetoğlu) saat 09:35-09:50 de “Özel Durumlarda Doğum İndüksiyonu: Makat Geliş, Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum, Fetal Anomali ve Preterm Doğum”  konulu konuşma yapmıştır.

Kongre Başkanı: Prof. Dr. Aydan BİRİ

 

J16. 09-13 Mayis 2018 Tarihleri arasında, Titanic Deluxe Otel Belek-Antalada düzenlenen 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresinde (TJOD) 12.05.2018 tarihinde   Saat: 11:50 – 12:10  Salon: SALON B’de ÜROJİNEKOLOJİ oturumunda “Kronik Pelvik Ağrıda Multidisipliner yaklaşım ve Algolojinin Rolü isimli Konuşma yapmıştır.

J17. 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında SDÜ Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen SOLUNUM OKULU (Sigara ve KOAH) adlı Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesine Eğitmen olarak katılmıştır. Proje Adı: Solunum Okulu; Tübitak proje no: 118B470

Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Mustafa SAYGIN

Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELİKKOL; Doç. Dr. Önder ÖZTÜRK

J18. 24-28 Nisan 2019 Tarihleri arasında, Titanic Deluxe Otel Belek-Antalya’da düzenlenen 17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresinde (TJOD) 27.04.2019 tarihinde   Saat: 15:00 – 16:30  Salon: SALON E’de SERBEST BİLDİRİ oturumunda “Oturum Başkanlığı yapmıştır.

Oturum Başkanları : Talip Karaçor; İlker GÜNYELİ

Kongre ve TJOD Başkanı: Prof. Dr. Ateş KARATEKE

TJOD 2. Başkanı: Prof. Dr. S. Cansun DEMİR

TJOD Genel Sekreteri: Op. Dr. Volkan KURTARAN

J19. 22-24 Haziran 2019 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen “Batı Akdeniz ve Göller bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu”nda Oturum 4’de “Doğum sonu kanamalar ve diğer konular” oturumunda “Oturum başkanlığı” yapmıştır.

Sempozyum başkanı: Prof Dr. Evrim ERDEMOĞLU

Lokal organizasyon komitesi: Evrim Erdemoğlu, Tayup Şimşek, Dağıstan Tolga Arıöz, Tufan Öge, Nadi Keskin

K. ÖĞRETİM FAALİYETLERİ( Verdiği dersle ilgili Görevlendirme Belgeleri eklenecektir.<)
30- Son beş yılda verilmiş dersler; her yarı yılda verilen en fazla üç ders için

 

K. ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (Verdiği dersle ilgili Görevlendirme Belgeleri eklenecektir.

(Son beş yılda verilmiş dersler; her yarı yılda verilen en fazla üç ders için)

Dönem 4.

K1. Adjuvan Tedaviler (Jinekolojide KT, RT)

K2. Aile Planlaması ve Kontraseptif Yöntemler

K3. Amenore

K4. Menopoz ve Osteoporozis

K5. Normal Doğum ve Travayın seyri

K6.Üreme sisteminin Anatomisi

K7.Vulvanın Preinvazif Hastalıkları

K8. Vajinanın Preinvazif Hastalıkları

K9. Uterin serviksin Premalign Hastalıkları

K10. Kronik Pelvik Ağrı

K11. Rekürren Üriner Sistem Enfeksiyonları

K12. Prezentasyon Anomalileri ve Distosiler

K12. Genitoüriner sistem Travmaları ve Cinsel İstismar

Dönem 3 dersleri

a)   Uterusun Benign Hastalıkları

b)   Endoskopik Tanı ve Girişimler

c)   Üreme sisteminin Anatomisi

d)   Normal doğum eylemi ve Evreleri

 

L. Sosyal Aktiviteler:

L1-30 yıllık Bağlama, Bunun dışında 17 yıldır Klasik Gitar, 10 parmak Klavye, Dilli kaval, flüt enstrümanlarını çalmaktayım. 44 adet Beste-güfte çalışmam mevcuttur.

L2-Gazi Tıp Müzik külübü kuruculugu-başkanlığı- ve muhtelif konserler.

L3-Yeşil Kuşak Taekwondo sahibi.

L4- Aikido 1. DAN-SİYAH KUŞAK sahibi.

L5-Düzenli Body- Fitness, yüzme, yürüyüş ve bisiklet.

L6-Marmaris festivali yüzme üçüncülüğü

L7-Polatlı Tv, Hasat Tv, Kanal 32, FM 32 gibi bölgesel TV ve Radyo kanallarında canlı yayın, seri bilimsel programlar

L8-Polatlı İstiklal Gazetesinde Sağlık Köşe yazarlığı (http://www.polatliistiklal.com/index.php)

L9-Birçok internet sitesinde bilimsel danışmanlık ve makaleler (www.ilkergunyeli.com ,www.doktorsitesi.comwww.hurriyetaile.com,  www.kucukinsan.comwww.ebeveynizbiz.com, www.butundoktorlar.comwww.tavsiyeediyorum.com, vs)

 

 

 

 

M. Referans Kişiler:

Prof. Dr. Gökhan BAYHAN (SDÜ Tıp Fakültesi, Kadın Doğum)

Prof. Dr. Mehmet GÜNEY (SDÜ Tıp Fakültesi, Kadın Doğum)

Prof. Dr. Okan ÖZKAYA (SDÜ Tıp Fakültesi, Kadın Doğum)

Prof. Dr. Niyazi AŞKAR (Ege Üniv. Kadın Doğum A.D Bşk)

Prof. Dr. Tamer MUNGAN (ÖZEL ANKARA KORU Hastanesi)

Prof. Dr. Fuat Demirci (Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi)

Prof. Dr. Ali İrfan KUTLAR (Gaziantep Üniversitesi)

Prof. Dr. Oya GÖKMEN (İstanbul Medistate Kavacık Hastanesi)

Prof. Tbp. Alb. Tansu KÜÇÜK (İSTANBUL MASLAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ)

Prof. Dr. Cavidan GÜLERMAN (ZTB)

Prof.Dr. Nedim ÇİÇEK (ZTB)

Prof.Dr. Filiz AVŞAR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

İlker Günyeli

İlker Günyeli

About Author

03/ 07/1973 ANKARA DOĞUMLUYUM. İLKOKULU ANKARA İLTEKİN İLKOKULU; ORTAOKULU CEBECİ ORTAOKULU VE LİSEYİ ANKARA LİSESİNDE OKUDUM. 1991 YILINDA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDIM VE 1997 YILINDA OKUL 7.Sİ OLARAK MEZUN OLDUM. 1998’DE DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE UZMANLIK EĞİTİMİME BAŞLADIM. 2002 YILINDA İHTİSASIMI TAMAMLAYARAK SIRASI İLE MAMAK 13 NOLU AÇS-AP MERKEZİNDE GÖREV YAPTIM VE ASKERLİK HİZMETİMİ 2004 YILINDA GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KADIN DOĞUM KLİNİĞİNDE “UZMAN TABİP ASTEĞMEN” OLARAK YAPTIM.

You may also like

Haberler

CANAN KARATAYA PROF.DR. TEMEL YILMAZ HOCANIN AÇIK MEKTUBU

Yazıyı HABERTÜRK adresinden aşağıdaki linkten de okuyabilirsiniz. Habertürk web sitesinden okumak için tıklayınız SEVGİLİ Canan Hoca, Dün yine gebelik diyabetiyle
Haberler Kadın Hastalıkları Menopoz

Menopoz ve Kadın

Menopoz ve Kadın Menopoz… Evet her kadının hayatının 1/3 ünün geçtiği bir dönemdir bu..  Ama maalesef hep ihmal edilir ve