Bültene Katıl!

Dr. İlker Günyeli'den en yeni haberler ve duyurular için e-bültene abone olun!

Gebelik ve Sigara Rahim Ağzı Hastalıkları

KADIN İNFERTİLİTESİ & SİGARA

 • İnfertilite (Kısırlık): 35 yaş altında korunmasız & sık ilişkiye rağmen 1 yıl süresince; 35 yaş ve üzerinde ise 6 ay süreyle gebe kalınamamasıdır.
 • Prevalansı: %10-15’dir. Son 30 yıldır bu oran hiç değişmemiştir.
 • Subfertilite: Steril olmayan, ancak «üreme yeteneğinde azalma» olan çiftleri kapsar.
 • FekunditeBir siklusun canlı doğumla sonuçlanması olasılığıdır; siklusun gebelikle sonuçlanma olasılığı ise Fekundabilite’dir (%20).
 • Genel doğurganlık hızı: 15-44 yaş arası «her 1000 kadın arasındaki doğum hızı»dır: Örn. 1970’de:87,9/1000; 2007’de:69,5/1000 (U.S.A).
 • Doğurganlığı normal çiftlerde: Siklus fekunditesi ortalama %20 olup; Bu oran,

–3. ayda %57

–6. ayda %72

1. yılın sonunda %85

2. yılın sonunda %93’dür.

 

İnfertilite durumunun değerlendirilmesi:

BAŞTAN İTİBAREN sadece kadına değil, çifte odaklanılmalıdır; Çünkü çiftlerin %35’de Erkek faktörü söz konusudur. Kadındaki «Tanısal invazif işlemler» erkeğin değerlendirilmesi tamamlanana kadar ertelenmelidir!!

 • Değerlendirme sürecinde her muayeneye, eşlerin çift olarak gelmeleri teşvik edilmelidir; Böylece;

–Ortak bir bakış açısı oluşur,

–Olayın taraflardan birisinin suçu değil, «ortak bir amaç» olduğu hissi kazanılır.

–Bilgi, seçenekler, öneriler, sorular ortak tartışılır ve karar verilir.

–İnternet, arkadaş vs ortamlarından alınan yanlış informasyonlar giderilir.

–Bu süreçte, özellikle geri kalmış toplumlardaki «kadına yüklenen sorumluluk» ve «suçluluk duygusu, anksiyete» çiftler arasında paylaştırılır.

 

Kadın İnfertilitesini etkileyen faktörler?

BMI 30 üzerinde ise diyet verilmeli,

 • A.B.D’de kadınlar arasında obezite %35, fazla kilolu ise %30 oranındadır.

–BMI’de artış; menstrüel fonk. Bozuklukları, doğurganlığın azalması, abortus, obstetrik ve neonatal komplikasyonlarda artış ile birliktedir.

–Abdominal obezite, insulin rezistansıyla ilişkilidir.

ilaç öyküsü (epilepsi, teratojenite: epilepsi tedavisinde-valproat- anomali riski 2-3 kat artar. Yarık damak popülasyona göre 10 kat fazladır!!) sorgulanmalı, Valproik asite bağlı NTD, iskelet anomalileri, IUGR sıktır.

Meslek (röntgen teknisyeni, fırıncı, uzun yol şoförü vs),

İçki, SİGARA, Alkol, Marihuana ve diğer madde bağımlılıkları varsa mutlaka stoplanmalıdır!

 

 • Sigara hakkında bilinmesi gereken: Çoğu çiftin sigaranın doğurganlık ve gebelik sonuçlarına ne derece etkili olduğunun, yeterince bilmediğinin BİLİNMESİDİR!
 • Sigara doğurganlığı kesin olarak azaltmaktadır (OR: x1.6).
 • Doğurganlık üzerine etkiler, DOZ BAĞIMLIDIR.
 • Pasif maruziyetin etkileri, aktif maruziyetten sadece HAFİFÇE düşüktür!

–Hızlanmış Folikül tüketimi (POF etio)

–Menstrüel siklus bozuklukları

–Toksinlere bağlı Gamet & Embryo mutagenezleri

Bazı madde bağımlılıklarını tek tek incelersek;

 • Sigara: Kadın infertilitesinin %13 nedenidir.
 • Marihuana: GnRH salınımını bozarak üreme işlevlerini baskılar.
 • Kokain: Tubal hastalıkta anlamlı bir artışa yol açar.
 • Alkol: Doğurganlığı azaltır IVF sikluslarında daha düşük gebelik oranlarına yol açar.
 • Kahve: (250 mg/gün↑): konsepsiyonu geciktirir, gebelik kaybı riskini arttırır.
 • Perkloretilen (Kuru temizleme), Toluen (baskı-matbaa), Etilen oksit, İlaçlama ile fekundite azalır.

SİGARANIN RAHİM AĞZI (SERVİKS) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:

 • Serviks; Vajendeki ejakülattan spermi alma; anormal spermleri dışlamakta; spermi beslemekte ve rezervuar görevi yapmaktadır.
 • Servikal mukus hormonal (progesteron) etkilerle bu geçirgenliğini kaybedebilir.
 • Ovulasyona paralel gelişen servikal değişiklikler, sperm geçişini kolaylaştıran ve sperm ömrü ile «fertil aralığı» artıran şekildedir.
 • Servisitler (Klamidya, Mikoplazma vs), CIN ve tedavileri (koterizasyon, LEEP, kriyoterapi, konizasyon vs),CC ile tedavi, spermisitli kayganlaştırıcılar servikal kabulü bozabilmektedir.
 • Sigara Kullanımı SERVİKS KANSERİ RİSKİNİ RR X2-4 kat ▲

Dumandaki karsinojenler servikal mukusda birikerek sinerjistik risk oluşturur. Mukusta toksik etkiler, sperm geçişini, viabilitesini etkileyebilir.

Prof. Dr. İlker GÜNYELİ

İlker Günyeli

İlker Günyeli

About Author

03/ 07/1973 ANKARA DOĞUMLUYUM. İLKOKULU ANKARA İLTEKİN İLKOKULU; ORTAOKULU CEBECİ ORTAOKULU VE LİSEYİ ANKARA LİSESİNDE OKUDUM. 1991 YILINDA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDIM VE 1997 YILINDA OKUL 7.Sİ OLARAK MEZUN OLDUM. 1998’DE DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE UZMANLIK EĞİTİMİME BAŞLADIM. 2002 YILINDA İHTİSASIMI TAMAMLAYARAK SIRASI İLE MAMAK 13 NOLU AÇS-AP MERKEZİNDE GÖREV YAPTIM VE ASKERLİK HİZMETİMİ 2004 YILINDA GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KADIN DOĞUM KLİNİĞİNDE “UZMAN TABİP ASTEĞMEN” OLARAK YAPTIM.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like

Haberler Rahim Ağzı Hastalıkları

7.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 14-17 Ekimde Başarıyla Gerçekleşti.. Kongrede Doç. Dr. İlker GÜNYELİ konuşma yaptı..

7.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 14-17 Ekimde Başarıyla Gerçekleşti.. Kongrede Doç. Dr. İlker GÜNYELİ konuşma yaptı.. 7.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 14-17 Ekimde İstanbul
Gebelik ve Sigara

Sigara, Çağımızın Vebası

DİKKAT !!!!! ÖLÜYORSUNUZ… NE MUTLU BANA VE BENİM GİBİ OLABİLENLERE Kİ BEN SİGARA DÜŞMANIYIM !! SAĞLIKÇILAR!!!! BU KONUDA HERKEZDEN DAHA DUYARLI