JİNEKOLOĞUNUZDA NELERİ ARAMALISINIZ?

JİNEKOLOĞUNUZDA NELERİ ARAMALISINIZ?

ÖNCELİKLE GÜVEN…
Aklınıza takılan her soruyu doktorunuza rahatlıkla sorabiliyor,o da samimiyetle cevap veriyorsa doğru adrestesinizdir…
İster hamilelik,menopoz gibi dönüm noktaları olsun,ister genital siğiller, rahim kanseri olsun, jinekolog bir kadın için hayatının her noktasında önemlidir.
Özelliklede hastalığın erken teşhisi,hastalığın ilerlememesi açısından oldukça önemlidir.
Tabii erken teşhisin konulabilmeside düzenli olarak gidilen jinekolojik kontrollere bağlıdır. Ama kadın sağlığı her yönüyle mahremiyet ve özen gerektiren bir konu olduğundan,herhangi bir rahatsızlığımızda jinekoloğa gitmek şöyle
dursun,rahatsızlığımızı anne babamıza, hatta eşimize bile anlatmaya çekiniyoruz.
Öyle ki yüzde 55’imiz jinekoloğa gitmek için beklide en önemli zaman olan hamilelikte dahi ,düzenli kontrol yaptırmıyor. İlk kez jinekoloğa gidecek kadın ve genç kızlar ise , öncelikle dostlarının yada çevresindeki güvendiği kişilerin önerilerini alıyor . Bu tür bir yaklaşım her ne kadar bize doğru gibi gözükse de bazen yanıltıcı olabilir? Çünkü her jinekoloğun da uzmanı olduğu belli bir dal vardır.Size kendi jinekoloğunu öneren yakınınız aslında size kötülük yapıyor olabilir..Çünkü o jinekolog sizin hastalığınızda yakınınızın hastalığındaki kadar yetkin olmayabilir. Öte yandan düzenli gideceğiniz jinekolog sizi hem psikolojik hem de fizyolojik yönden tanıyacak ve sağlığınızla ilgili gelişmeleri adım adım takip edebilecektir. Düzenli olarak jinekoloğa gitmekten bahsediyoruz acaba doğru bir jinekolog nasil seçilir??
Hasta ile doktoru arasındaki ilişkinin sağlam temellere oturmasını sağlayan en önemli faktör, hastanın doktoruna duyduğu GÜVENDİR.
Çünkü insan doktoruna güven duyduğu zaman kendini rahat hisseder ve bu şekilde doktorunun söylediği her şeye harfiyen uyar.Zaten doktorunuzun söylediği şeyler size doğru gelmiyorsa ve söylediklerine inanmiyorsanız, bir güven sorunu var demektir.
Aranızda yeterli güven ortamının kurulabilmesi için şu soruları sormalısınız:?
1-Doktorunuz sizin şikayetlerinizi öğrenmeye istekli mi görünüyor? Yoksa daha katı ve otoriter bir tavır mı sergiliyor?
2- Doktorunuz sizi soru sormaya özendirip sorunlarınızı dinliyor mu? Yoksa sizi dinlemede isteksiz veya meşgul mü görünüyor?
örn:sizde, bir an önce muayenenizi bitirip bir sonraki hastaya geçmek ister gibi bir izlenim mi uyandırıyor?
3-Sorularınızı cevaplandırmak için yeterince zaman harcıyor mu, yoksa kestirmeden sözlerle kafanızdaki soru işaretleri dahada mı büyüyor?
BİLGİ VE BECERİ: Tüm bilim dalları gibi kadın sağlığını ilgilendiren pek çok dal da içlerinde branşlara ayrılıyor. Kadın sağlığı için de bu tür branşlara örnek olarak infertilite (kısırlık) ve onkoloji(kanser) bölümlerini gösterebiliriz.Özel ilgi,eğitim ve deneyim gerektiren bu dallarda her jinekolog ayrıntılı şekilde bilgi ve tecrübe sahibi değildir.Eğer onkoloji yada kısırlıkla ilgili bir rahatsızlığınız varsa, jinekoloğunuzun sizi kendinden daha deneyimli bir meslektaşına yönlendirmesi onun yetersiz olduğu anlamına gelmez aksine sizin sağlığınıza verdiği önem ve değeri gösterir.
İLETİŞİM KURMA VE ZAMAN AYIRMA:
Jinekoloğunuzla aranızdaki iletişimde konuşmalarınızın büyük önemi var. Jinekoloğunuzun ne demek istediğini anlayabilmeniz için onun güzel ve net bir türkçeyle konuşup konuşmadığına dikkat edin,çünkü iyi bir hekim,karşısındaki hastanın sosyokültürel konumuna uygun bir şekilde bilgiler sunabilmelidir. Örneğin: Üniversite mezunu ve gebeliği hakkında oldukça bilgi sahibi bir kadınla okuma yazma bilmeyen gebe bir kadına verilmesi gereken bilgiler ve anlatım uslubu birbirinden farkıdır.Çoğumuz için tıbbi terimleri anlayabilmek oldukça zordur. Diğer bir taraftan gerektiğinde karşısındakine söz hakkı tanıyan,güleryüz gösteren bir jinekolog her zaman daha samimidir.
HER ZAMAN ULAŞILABİLİYOR MU?
Acil olan durumlarda jinekoloğunuza her an ulaşabilmelisiniz. Çünkü kadın doğum da her an herşey olabilir.Ve sağlık zaman kaybetmeye gelmez. Özellikle de gebe iseniz ve bebeğin doğumu yaklaştı ise… Bunun için ister telefon ister e-mail olsun bir şekilde jinekoloğunuza rahatlıkla ulaşabilmeniz bu noktada oldukça önem kazanır.Bu nedenle jinekolog secerken doktorunuzun bulunduğunuz mevkide oturup oturmadıgına,her an ona ulaşıp ulaşamadığınıza ve bir sebeple ona ulaştığınızda size nasil davrandığına dikkat ediniz. Sadece bir tanıdığınız önerdi diye yada kulaktan dolma bilgilerle doktor seçerseniz bunun sonuçlarınada hazır olunuz. Doktorunuzun eğitim kademelerini nerede tamamladığı, nerelerde bilgi ve beceri kazandığını, ameliyatlarını ve girişim yaptığı hastalarını takip ediniz..
Bilimsel bilgileri izleme ve dinamizm
Diğer tüm bilim dallarında olduğu gibi tıptaki gelişmeler de özellikle son 20 yıl içerisinde büyük bir ivme kazanmış ve bu şekilde bilgilerimiz sürekli bir “değişim bombardımanı”na maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedir.
Tıp alanında bilgi, teknolojinin gelişmesine paralel olarak süratle gelişmekte ve hızla ilerlemektedir. Bu yüzden tıpta bilginin yarı ömrü yaklaşık “üç yıl” civarındadır. Başka bir ifade ile, eğer doktorlar bilgilerini sürekli yenilemezler ise yaklaşık üç yıl içinde bilgileri eskiyecek, bunun sonucunda hastalarının tanı ve tedavilerinde modern yöntemleri uygulayamayacaklardır.
Bu gerçekler altında doktorlar, uzmanlık eğitimlerini aldıktan sonra hastalarına kaliteli hizmet verebilmeleri için eğitimlerini sürekli yenilemelidir. Ancak hemen belirtilmelidir ki tıpta sürekli eğitim veren bir kurum yoktur. Sadece sürekli eğitime olanak sağlayan kaynaklar vardıir. Bu kaynaklar; uzmanlık alanı ile ilgili kitaplar, dergiler, internet, sempozyum ve kongreler’dir. Bir de firmalarin ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenledikleri toplantılar vardır ki, burada firma kendi propagandasını da yapacağı için tarafsız bir hizmet sayılamaz.
Günümüzde jinekologların görevleri yalnızca kadın üreme sistemi ve cinsel sağlıkla ilgili şikayetlerin giderilmesi ile sınırlı kalmayıp, diğer tüm vücut sistemlerini ilgilendiren olası problemleri de saptayarak gerekli yönlendirmelerin yapılmasını da içerir. Bu nedenle modern bir jinekolog, kendi uzmanlık alanı dışındaki genel tıb konularından uzak kalmamalı ve gelişmeleri yakından izlemeli; yani yeterli düzeyde bir “dinamizme” sahip olmalı ve kendisini sürekli yenileyebilmelidir.
Maalesef, pek çok hastanın yakınmalarından birisi de “kendilerinin konusunda çok tanınmış bir hekime gitmelerine rağmen kendileriyle yeterince ilgilenilmediği, kendilerine uygun tedavilerin uygulanmadığı ve hastalıkları konusunda yeterince bilgilendirilmedikleri” dir.
Görüş farklılıkları
Pek çok hasta “şu doktor bana şu ilacı verdi, diğerine gittim onu önermedi” , “bu doktor bana ameliyat olmalısın dedi, ancak diğer doktorlar biraz daha takip edelim dediler” gibi yakınmalarla kapımızı çalmakta ve bize veryansınlarda bulunmaktadır.
Tıp, bilim olarak diğer pozitif bilim dallarından farklıdır. Bazen, aynı noktaya giden birbirinden farklı pek çok yol olup, bu yolların da çoğu doğru olabilir. Bunun nedeni, tamamen kişiler ve değişik fikirler sonucunda oluşmuş “görüş farklılıkları” dır.
Görüş farklılıkları; yalnızca ülkemizde olmayıp tüm dünyada olan, bir hastalığın yönetimi ile ilgili değişik görüş ve fikirler sonucunda oluşmuş değerlendirmelerdeki farklılıkları içeren tutumların tümüdür.
Jinekoloğunuzu seçerken tercih ettiği ekolün sizin beklentileriniz ile örtüşmesine önemlidir. Örneğin sorunlardan kurtulmak için ameliyatı en son çare olarak düşünen bir hastaya, daha çok cerrahi ağırlıklı bir ekolü benimsemiş olan doktoru ameliyat önerebilir. Bu durumdaki hasta genellikle değişik hekimlere başvurup onların da fikirlerini alma yoluna gidecektir.
Bütçe
Günümüzde ekonomik koşulların ağırlığı hemen herkesi değişik derecelerde etkilemektedir.
Maalesef ekonomik sıkıntı dönemlerinde kişilerin kısıtladığı harcamaların başında sağlık ile ilgili giderler bulunmaktadır. Bu şekilde rutin muayene, tetkik ve tedaviler ya ertelenmekte ya da hekim değiştirme yoluna gidilerek ekonomik bütçeye daha uygun poliklinik veya hastaneler tercih edilmek durumunda kalınmaktadır.
Kişilerin kendi güvendikleri doktorlarını bırakarak başka merkezlere yönlenmeleri pek çok sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu şekilde kişilerin başka bir hekime adaptasyonu ile yine hekimin hastayı psikolojik, fizyolojik yönlerden keşfetmesi zaman almaktadır.
Biz hastalara, güvendikleri ve her zaman ulaşabilecekleri tek bir hekimlerinin olmasını ve çok mecbur kalmadıkça veya kendi doktorlarından memnuniyetsiz olmadıkça onu değiştirmemelerini tavsiye etmekteyiz.
Saygılarımla..Yrd.Doç.Dr.İlker GÜNYELİ ( Makaledeki bilgiler SENİNLE dergisinden alıntılar ve site sahibinin yorumlarıyla hazırlanmıştır…)

ÖNCELİKLE GÜVEN…
Aklınıza takılan her soruyu doktorunuza rahatlıkla sorabiliyor,o da samimiyetle cevap veriyorsa doğru adrestesinizdir…
İster hamilelik,menopoz gibi dönüm noktaları olsun,ister genital siğiller, rahim kanseri olsun, jinekolog bir kadın için hayatının her noktasında önemlidir.
Özelliklede hastalığın erken teşhisi,hastalığın ilerlememesi açısından oldukça önemlidir.Tabii erken teşhisin konulabilmeside düzenli olarak gidilen jinekolojik kontrollere bağlıdır. Ama kadın sağlığı her yönüyle mahremiyet ve özen gerektiren bir konu olduğundan,herhangi bir rahatsızlığımızda jinekoloğa gitmek şöyledursun,rahatsızlığımızı anne babamıza, hatta eşimize bile anlatmaya çekiniyoruz.Öyle ki yüzde 55’imiz jinekoloğa gitmek için beklide en önemli zaman olan hamilelikte dahi ,düzenli kontrol yaptırmıyor. İlk kez jinekoloğa gidecek kadın ve genç kızlar ise , öncelikle dostlarının yada çevresindeki güvendiği kişilerin önerilerini alıyor . Bu tür bir yaklaşım her ne kadar bize doğru gibi gözükse de bazen yanıltıcı olabilir? Çünkü her jinekoloğun da uzmanı olduğu belli bir dal vardır.Size kendi jinekoloğunu öneren yakınınız aslında size kötülük yapıyor olabilir..Çünkü o jinekolog sizin hastalığınızda yakınınızın hastalığındaki kadar yetkin olmayabilir. Öte yandan düzenli gideceğiniz jinekolog sizi hem psikolojik hem de fizyolojik yönden tanıyacak ve sağlığınızla ilgili gelişmeleri adım adım takip edebilecektir. Düzenli olarak jinekoloğa gitmekten bahsediyoruz acaba doğru bir jinekolog nasil seçilir??Hasta ile doktoru arasındaki ilişkinin sağlam temellere oturmasını sağlayan en önemli faktör, hastanın doktoruna duyduğu GÜVENDİR.
Çünkü insan doktoruna güven duyduğu zaman kendini rahat hisseder ve bu şekilde doktorunun söylediği her şeye harfiyen uyar.Zaten doktorunuzun söylediği şeyler size doğru gelmiyorsa ve söylediklerine inanmiyorsanız, bir güven sorunu var demektir.Aranızda yeterli güven ortamının kurulabilmesi için şu soruları sormalısınız:?
1-Doktorunuz sizin şikayetlerinizi öğrenmeye istekli mi görünüyor? Yoksa daha katı ve otoriter bir tavır mı sergiliyor?
2- Doktorunuz sizi soru sormaya özendirip sorunlarınızı dinliyor mu? Yoksa sizi dinlemede isteksiz veya meşgul mü görünüyor?örn:sizde, bir an önce muayenenizi bitirip bir sonraki hastaya geçmek ister gibi bir izlenim mi uyandırıyor?
3-Sorularınızı cevaplandırmak için yeterince zaman harcıyor mu, yoksa kestirmeden sözlerle kafanızdaki soru işaretleri dahada mı büyüyor?
BİLGİ VE BECERİ: Tüm bilim dalları gibi kadın sağlığını ilgilendiren pek çok dal da içlerinde branşlara ayrılıyor. Kadın sağlığı için de bu tür branşlara örnek olarak infertilite (kısırlık) ve onkoloji(kanser) bölümlerini gösterebiliriz.Özel ilgi,eğitim ve deneyim gerektiren bu dallarda her jinekolog ayrıntılı şekilde bilgi ve tecrübe sahibi değildir.Eğer onkoloji yada kısırlıkla ilgili bir rahatsızlığınız varsa, jinekoloğunuzun sizi kendinden daha deneyimli bir meslektaşına yönlendirmesi onun yetersiz olduğu anlamına gelmez aksine sizin sağlığınıza verdiği önem ve değeri gösterir.
İLETİŞİM KURMA VE ZAMAN AYIRMA:
Jinekoloğunuzla aranızdaki iletişimde konuşmalarınızın büyük önemi var. Jinekoloğunuzun ne demek istediğini anlayabilmeniz için onun güzel ve net bir türkçeyle konuşup konuşmadığına dikkat edin,çünkü iyi bir hekim,karşısındaki hastanın sosyokültürel konumuna uygun bir şekilde bilgiler sunabilmelidir. Örneğin: Üniversite mezunu ve gebeliği hakkında oldukça bilgi sahibi bir kadınla okuma yazma bilmeyen gebe bir kadına verilmesi gereken bilgiler ve anlatım uslubu birbirinden farkıdır.Çoğumuz için tıbbi terimleri anlayabilmek oldukça zordur. Diğer bir taraftan gerektiğinde karşısındakine söz hakkı tanıyan,güleryüz gösteren bir jinekolog her zaman daha samimidir.
HER ZAMAN ULAŞILABİLİYOR MU?
Acil olan durumlarda jinekoloğunuza her an ulaşabilmelisiniz. Çünkü kadın doğum da her an herşey olabilir.Ve sağlık zaman kaybetmeye gelmez. Özellikle de gebe iseniz ve bebeğin doğumu yaklaştı ise… Bunun için ister telefon ister e-mail olsun bir şekilde jinekoloğunuza rahatlıkla ulaşabilmeniz bu noktada oldukça önem kazanır.Bu nedenle jinekolog secerken doktorunuzun bulunduğunuz mevkide oturup oturmadıgına,her an ona ulaşıp ulaşamadığınıza ve bir sebeple ona ulaştığınızda size nasil davrandığına dikkat ediniz. Sadece bir tanıdığınız önerdi diye yada kulaktan dolma bilgilerle doktor seçerseniz bunun sonuçlarınada hazır olunuz. Doktorunuzun eğitim kademelerini nerede tamamladığı, nerelerde bilgi ve beceri kazandığını, ameliyatlarını ve girişim yaptığı hastalarını takip ediniz..
Bilimsel bilgileri izleme ve dinamizmDiğer tüm bilim dallarında olduğu gibi tıptaki gelişmeler de özellikle son 20 yıl içerisinde büyük bir ivme kazanmış ve bu şekilde bilgilerimiz sürekli bir “değişim bombardımanı”na maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedir.
Tıp alanında bilgi, teknolojinin gelişmesine paralel olarak süratle gelişmekte ve hızla ilerlemektedir. Bu yüzden tıpta bilginin yarı ömrü yaklaşık “üç yıl” civarındadır. Başka bir ifade ile, eğer doktorlar bilgilerini sürekli yenilemezler ise yaklaşık üç yıl içinde bilgileri eskiyecek, bunun sonucunda hastalarının tanı ve tedavilerinde modern yöntemleri uygulayamayacaklardır.
Bu gerçekler altında doktorlar, uzmanlık eğitimlerini aldıktan sonra hastalarına kaliteli hizmet verebilmeleri için eğitimlerini sürekli yenilemelidir. Ancak hemen belirtilmelidir ki tıpta sürekli eğitim veren bir kurum yoktur. Sadece sürekli eğitime olanak sağlayan kaynaklar vardıir. Bu kaynaklar; uzmanlık alanı ile ilgili kitaplar, dergiler, internet, sempozyum ve kongreler’dir. Bir de firmalarin ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenledikleri toplantılar vardır ki, burada firma kendi propagandasını da yapacağı için tarafsız bir hizmet sayılamaz.
Günümüzde jinekologların görevleri yalnızca kadın üreme sistemi ve cinsel sağlıkla ilgili şikayetlerin giderilmesi ile sınırlı kalmayıp, diğer tüm vücut sistemlerini ilgilendiren olası problemleri de saptayarak gerekli yönlendirmelerin yapılmasını da içerir. Bu nedenle modern bir jinekolog, kendi uzmanlık alanı dışındaki genel tıb konularından uzak kalmamalı ve gelişmeleri yakından izlemeli; yani yeterli düzeyde bir “dinamizme” sahip olmalı ve kendisini sürekli yenileyebilmelidir.
Maalesef, pek çok hastanın yakınmalarından birisi de “kendilerinin konusunda çok tanınmış bir hekime gitmelerine rağmen kendileriyle yeterince ilgilenilmediği, kendilerine uygun tedavilerin uygulanmadığı ve hastalıkları konusunda yeterince bilgilendirilmedikleri” dir.
Görüş farklılıkları
Pek çok hasta “şu doktor bana şu ilacı verdi, diğerine gittim onu önermedi” , “bu doktor bana ameliyat olmalısın dedi, ancak diğer doktorlar biraz daha takip edelim dediler” gibi yakınmalarla kapımızı çalmakta ve bize veryansınlarda bulunmaktadır.
Tıp, bilim olarak diğer pozitif bilim dallarından farklıdır. Bazen, aynı noktaya giden birbirinden farklı pek çok yol olup, bu yolların da çoğu doğru olabilir. Bunun nedeni, tamamen kişiler ve değişik fikirler sonucunda oluşmuş “görüş farklılıkları” dır.
Görüş farklılıkları; yalnızca ülkemizde olmayıp tüm dünyada olan, bir hastalığın yönetimi ile ilgili değişik görüş ve fikirler sonucunda oluşmuş değerlendirmelerdeki farklılıkları içeren tutumların tümüdür.
Jinekoloğunuzu seçerken tercih ettiği ekolün sizin beklentileriniz ile örtüşmesine önemlidir. Örneğin sorunlardan kurtulmak için ameliyatı en son çare olarak düşünen bir hastaya, daha çok cerrahi ağırlıklı bir ekolü benimsemiş olan doktoru ameliyat önerebilir. Bu durumdaki hasta genellikle değişik hekimlere başvurup onların da fikirlerini alma yoluna gidecektir.
Bütçe
Günümüzde ekonomik koşulların ağırlığı hemen herkesi değişik derecelerde etkilemektedir.
Maalesef ekonomik sıkıntı dönemlerinde kişilerin kısıtladığı harcamaların başında sağlık ile ilgili giderler bulunmaktadır. Bu şekilde rutin muayene, tetkik ve tedaviler ya ertelenmekte ya da hekim değiştirme yoluna gidilerek ekonomik bütçeye daha uygun poliklinik veya hastaneler tercih edilmek durumunda kalınmaktadır.
Kişilerin kendi güvendikleri doktorlarını bırakarak başka merkezlere yönlenmeleri pek çok sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu şekilde kişilerin başka bir hekime adaptasyonu ile yine hekimin hastayı psikolojik, fizyolojik yönlerden keşfetmesi zaman almaktadır.
Biz hastalara, güvendikleri ve her zaman ulaşabilecekleri tek bir hekimlerinin olmasını ve çok mecbur kalmadıkça veya kendi doktorlarından memnuniyetsiz olmadıkça onu değiştirmemelerini tavsiye etmekteyiz.

Saygılarımla..Yrd.Doç.Dr.İlker GÜNYELİ ( Makaledeki bilgiler SENİNLE dergisinden alıntılar ve site sahibinin yorumlarıyla hazırlanmıştır…)

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın