Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

TJOD (TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ DERNEĞİ)

JED ( Jinekolojik endoskopi derneği)

Türk Urojinekoloji Pelvik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

TSRM (ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE DERNEĞİ)