Erkek Bebek İsimleri

Erkek Bebek İsimleri

 

İSİM   –    AÇIKLAMA
ADAL (Tür.) Ün kazanmak.
ADİN (Ar.) Cennet.
ACLAN (Ar.) 1-Hızlı,telaşlı.2-Büyüklenme, güçlenmek.
ACUN (Ar.) Varlık, dünya , kainat.
AFFAN (Ar.) Kötü şeylerden kaçınan
kötülüklerden uzaklaşan.
AGER (Tür.) Doğru ve temiz kimse.
AGRA (Ar.) Çok sevimli, yakışıklı.
AHFA (Ar.) Kalp,ruh,sır.
AKBAY (Tür.) Varlıklı,temiz,
saygıdeğer kimse.
AKEL (Tür.) 1-Doğru,dürüst işler
yapan kimse.2-Dürüst,güvenilir er kek.
ALAZ (Ar.) 1-Alev,yalaz,ateş dili 2-
Dalga dalga,yol,yol,yer,yer
ARCA (Fars.) 1-Çam ağacı.2-Tahta kutu
veya sandık.
ARIÇ (Tür.) Barış, asayiş.
ARSAL (Tür.) Namuslu,temiz huylu.
AYZER (t.a.i.) 1-Altın renginde olan
2-Ay’ın altın renginde olduğu zaman.
BAHA (Ar.) 1-Alışma,dadanma.2-Zarif-lik,
güzellik.3-Parıltı.
BARIM (Tür.) Servet, zenginlik, varlık.
BEHNAN (Ar.) Daima gülen,güler yüzlü,
güleç.
BERA (Ar.) 1-Fazilet.2-Seçkin olma. 3-
Olgunluk.
BERTER (Fars.) Üstün,yüksek , değerli
BOYLAN (Tür.) Kibirli, gururlu.
BÖKE (Tür.) 1-Kahraman,güçlü kimse.
2-Önder,başkan.3- Kaba-dayı.4- Güreşçi,pehlivan.
BULAK (Tür.) Kaynak,çeşme,pınar.
BÜRKAN (Ar.) Yanardağ, volkan.
CABGU (Ar.) 1-Efendi, bey.2-İleri
gelen, saygın kimse.
CANBEK (Tür.) Kuvvetli kişilik.
CUDİ (Ar.) 1-Cömert,eliaçık
2-İyilik se verlik. 3-Dicle nehri kıyısında bir dağ.
ÇAĞAN (Tür.) Bayram, şenlik.
ÇAĞRI (Tür.) 1-Çakır gözlü.2-Mavi
hare-li göz.
ÇELEN ( Tür.) 1-Yakışıklı,delikanlı.
2- Te pelerin kar tutmayan kuytu yeri.3-Açıkgöz
becerikli kurnaz.4-Evlerin dışında bulunan saçak.
ÇOĞAŞ (Tür.) Güneş.
DALAYER (Tür.) Deniz adamı.
DELFİN ( Yun.) Yunus balığı.
DERYAB (Fars.) Akıllı, anlayışlı.
DİLGE (Tür.) Güzel konuşan, iyi
konu-şan.
EBHER (Ar.) Çok parlak.
ECER (Tür.) Yeni ,güzel,iyi.
ECMEL (Ar.) En yakışıklı.
EDGÜ (Tür.) İyi.
EKE (Tür.) 1-Bilgili, deneyimli.2-
Açık-göz,kurnaz.3-Bilmiş çocuk. 4-Dahi.
ERKİN (Tür.) Hür,serbest.
EŞİR (Ar.) Çok sevinçli.
EVCAN (Tür.) Evcimen, evde uğraşan, e-
vine bağlı.
EZHAN (Ar.) İnsanda akıl, zeka , fikir
kavrayışlar.
FELİN (Ar.) Mantar.
FERAĞ (Fars.) Serin rüzgar.
FEREC (Ar.) Gam, tasa,sıkıntıdan
kur-tulma.
FİRAS (Ar.) 1-Yiğit, mert.2-Binici,at
ye-tiştirici.
FURKAN (Ar.) Doğruyu yanlıştan
ayırma.
GAZAL (Ar.) 1-Ceylan.2-Geyik .3-İri
göz
GEVAN (Fars.) Yiğitler,kahramanlar.
GİLMAN (Ar.) 1-Tüyü çıkmamış
gençler. 2-Esirler,köleler.3-Cennet te hizmet gören
erkekler.
HALAS ( Ar.) Kurtulma , kurtuluş.
HANNAN (Ar.) Çok acıyan, çok merha-
metli,şefkatli. Allahın isim- lerindendir.
HASBEK (Tür.) İyi, saf, dürüst.
HASEN (Ar.) 1-Güzel,süslü.2-Güzel
iş-ler,hayırlar.
ILDIR (Tür.) 1-Işık ,parıltı,
parlayış.2-A-lacakaranlık
ILGAR (Tür.) 1-Hızlı,acele çok
çabuk.2- Verilen söz.3-Öfke,nefret. 4-Havanın açık
olması.
IRIZ (Tür.) Yiğit, kahraman.
İLTAN (Tür.) Ülkesini tanıyan ve seven.
İSMAH (Ar) 1-İteatli,mülayim.2-Cömert
kılma.
İZZİ (Ar.) Dayanıklı, sabırlı
kimse.
JERFİ
(Fars.) Derin deniz.
JEYN (Fars.) Kükremiş, kızgın,
coşmuş.
JİYAN (Fars.) (Bkz. Jeyn).
KAMBAY (Tür.) Doktor,hekim,tabip.
KARTAY (Tür.) Pir, yaşlı.
KEZER (Fars.) Kahraman.
KIRAY (Tür.) 1-Delikanlı
genç.2-Eşkiya, yol kesen.3- Ürün verme- yen arazi.
KOYAŞ (Tür.) Güneş.
KURAY (Tür.) Ay gibi ,aya benzer.
KURMAN (Tür.) Nitelikli kimse, yüksek
aşamalı.
KUTUN (Tür.) Kutsal kutlu.
LAÇİN (Tür.) 1-Bir cins
şahin.2-Şiddetli. 3-Yalçın,sarp.
LAHİB (Ar.) Açık yol.
LAMİ (Ar.) Parlayan, parlak.
LASİF (Ar.) Parlayıcı, parlayan.
LEBİB (Ar.) Zeki , akıllı.
LİVA (Ar.) 1-Bayrak.2-Tugay.3 Tuğ –
general
MAHSER ( Ar.) Tabiat,huy.
MAHSUN (Ar.) Güçlü, kuvvetli.
MENNAN (Ar.) Verici,ihsanı bol,Allahın
I-simlerindendir.
MİRAN (Fars.) Beyler.
MUKMİR (Ar.) Mehtaplı , ayışıklı.
MUNGAR (Tür.) Cömert eliaçık.
MUTİ (Ar.) 1-Baş eğen, veren,itaat
eden .2-Rahat uslu.
MUTLAY (Tür.) Sevinçli ay,mutlu.
NACİL (Ar.) Soyu sopu temiz olan kişi.
NAKİ (Ar.) 1-Temiz pak.2-Çok ince,
çok temiz, çok güzel, zarif.
NATIK (Ar.) 1-Düşünen.2- Bildiren,bil
-rici.3- Söyleyen ,konuşan.
NEBA (Ar.) Haber.
NEVAZ (Fars.) Okşayan ,okşayıcı.
NUŞAT (Fars.) İçkiden sarhoş
olmuş,mest olmuş.
ODHAN
(Tür.) Hareketli,atak, canlı
lider.
ONGAR ( Tür.) Kurtuluş
ONGAY (Tür.) Kolay.
ONUK (Tür.) Aziz , sevgili,
OSKAN (Tür.) Akıllı, zeki.
OSKAY (Tür.) Mutlu, neşeli.
OZGAN (Tür.) Öne geçen, kazanan,
başarılı.
ÖGER (Tür.) Bilgili,akıllı kimse.
ÖKER (Tür.) Akıllı, zeki kişi.
ÖNGEL (Tür.) Ağır başlı.
ÖZKER (Tür.) Temiz, sağlam yürekli er.
PERKER (Tür.) Güçlü kimse.
PEYMAN (Fars.) And, yemin.
PİRUZ (Fars.) Uğurlu ,hayırlı, kutlu.
PÜSER (Fars.) Oğul,erkek çocuk.
RAHİ (Ar.) Huzurlu,rahat eden.
RASTAN (Ar.) Doğru olanlar
RASTİ (Fars.) Gerçeklik,doğruluk.
REBİ (Ar.) İlkyaz,İlkbahar.
REŞİK (Ar.) Yakışıklı,uzunboylu.
RUZİ (Fars.) 1-Kısmet,nasip,hak.2-Gün
düzle ilgili.
RÜSTİ (Fars.) Kuvvet,üstün, yiğit.
SABA (Ar.) 1-Gündoğusundan esen hafif
rüzgar.2-Türk müziği- nin en eski makamların- dan.
SADAK (Tür.) 1-Sabah yeli,2-Ok koyma-ya
yarayan meşin torba.
SAĞIT (Tür.) Silah.
SAKMAN (Tür.) 1-Akıllı uyanık
kimse.2-Sessiz sakin uysal kimse.
SALMAN (Tür.) Başıboş,serbest, özgür.
SAVER (Tür.) Güçlü, sağlam erkek.
SEHA (Ar.) Cömertlik,kerem
eliaçıklık.
SERMA (Fars.) Soğuk kış.
SEHRAN (Ar.) Geceleri uyanık duran.
SÜER (Tür.) Yiğit asker.
SÜLVAN (Ar.) İçaçıcı ilaç,yüreğe
ferahlık veren ruh.
ŞAKAR (Tür.) Cesur,yiğit.
ŞATİ (Ar.) Kenar, kıyı.
ŞEBAB (Ar.) Gençlik, tazelik.
ŞEBHAN (Fars.) Gece öten bülbül.
ŞEBİB (Ar.) Gece öten bülbül.
ŞECİ (Ar.) Yürekli,cesur, yiğit.
ŞİDE (Fars.) Işıklı, parlayan.
ŞÜCA (Ar.) 1-Cesaretli,cesur.2-Aslan ve
yengeç arasındaki yıl dız kümesi.
TALAZ (Tür.) Fırtına, kasırga.
TARDU (Tür.) Hediye, armağan.
TECEN (Tür.) Gururlu ,onurlu.
TEMİM (Ar.) Nazar boncuğu.
TORCAN (Tür.) Utangaç, çekinen,
TORHAN (Tür.) Gururlu hükümdar.
TOZUN (Tür.) Asil soylu.
TÜVAN (Fars.) Kuvvet,güç.
UĞUZ
(Tür.) 1-Mübarek kutsal
ay.2-Temiz, saf.
UMA (Tür.) 1-Armağan, hediye.2 – Mi
safir konuk.
UMAR (Tür.) Çıkar yol,çare.
UNGAN (Tür.) 1-Mutlu,onmuş
kişi.2-Yiğit yürekli kişi.
URAZ (Tür.) Talih, şans, kısmet.
URUZ (Tür.) Amaç, gaye, hedef.
USER (Tür.) Akıllı kişi.
UYGAN (Tür.) Uyan, uyumlu.
UZMA (Ar.) Büyük,en büyük, yüce.
ÜLGEN (Tür.) 1-Ulu,
yüksek,yüce.2-İyilik tanrısına verilen ad.
ÜLMEN (Tür.) Deniz adamı,denizci.
ÜNEK (Tür.) 1-Yiğit, kahraman.2-Ün,
şöhret,tanınmış.
VABİL (Ar.) İri damlalı yağmur.
VAFE (Fars.) Kısmet, nasip.
VAMIK (Ar.) Aşık olan, seven.
VAZAH (Ar.) Beyaz, ak yüzlü adam.
VEMİZ (Ar.) Bulut arasından görünen
ışık
VESİM (Ar.) Güzel yüzlü.
YABAR (Tür.) Mis koku,güzel koku.
YAĞIN (Tür.) 1-Yiğit2-Sırt, arka,3-Yağ
-mur.
YAKZAN (Ar.) Açıkgöz,uyanık.
YALGIN (Tür.) 1-Alev,ateş.2-Serap,ılgın.
YAZGAN (Tür.) Süsleyici,sürekli yazı
ya- zan yazar.
YEKRU (Fars.) 1-İki yüzlü olmayan.2-
Güvenilir dost.
YIBAR (Tür.) Güzel koku, misk.
YURA (Tür.) Dağ sırtı.
YUŞA (Tür.) Peygamber olduğu rivayet
edilir.
ZADE (Fars.) 1-Oğul, evlat.2-Doğru
dü-rüst adam.
ZAĞNOS (Tür.) Bir tür kuş.
ZERKA ( Ar.) 1-Gökyüzü.2-Mavi.3-Gök
mavisi.
ZİBA (Ar.) 1-Süslü.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın