Dişi ratta deneysel çalışmada kullanılan ooferektomi ameliyatı